Xã hội Cập nhật lúc 09:35:22 18/09/2019  (Lượt xem:  826 )
Ươm mầm những

Ươm mầm những “hạt giống đỏ”

Bài 1:   Tăng cường sức trẻ cho Đảng


Bài 2: Đội “dự bị tin cậy” của Đảng

BT- Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học” đã đề ra nhiệm vụ cho cấp ủy Đảng, các cấp, các ngành tích cực tạo nguồn, làm tốt công tác phát triển Đảng trong cán bộ, học sinh, sinh viên nhất là ở những cơ sở hiện còn ít hoặc chưa có đảng viên. Thời gian qua tại tỉnh ta, Tỉnh ủy và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đã quyết tâm, tập trung đẩy mạnh công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên.

Lãnh đạo tỉnh giao lưu, đối thoại với ĐVTN. Ảnh: Đình Hòa

 Nhiệm vụ then chốt

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: “Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh…”. Được đứng vào hàng ngũ của Đảng là mục tiêu phấn đấu của nhiều người trẻ, nhất là học sinh, sinh viên đang còn ngồi trên ghế nhà trường. Và công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, HSSV là một trong những nhiệm vụ then chốt của Đoàn. Chính vì vậy, thực hiện Kết luận số 138 KL/TWĐTN của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” (gọi tắt cuộc vận động), Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Kế hoạch liên tịch số 01 ngày 11/10/2010 về việc phát triển đảng viên trong HSSV. Qua đó, nhằm kịp thời phát hiện những quần chúng ưu tú, xuất sắc trong học sinh, sinh viên để phát triển đảng và tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện những đảng viên trẻ trở thành những cán bộ trẻ vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành văn bản chỉ đạo và đưa nội dung này vào chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, giao chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm cho các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc thực hiện, đồng thời xác định tiêu chí để đánh giá thi đua. Bên cạnh đó, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đưa nội dung phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên vào chương trình phối hợp chỉ đạo công tác Đoàn trường học. Sau gần 10 năm thực hiện, cấp ủy; ban giám hiệu; các Đoàn trường đại học, cao đẳng, THPT trên địa bàn tỉnh đã nhận thức đầy đủ và sâu kỹ hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển đảng viên trong HSSV, nhất là việc nâng cao nhận thức lý tưởng cách mạng, chủ trương đường lối của Đảng; chú trọng rèn luyện đạo đức, nhân cách trong học HSSV.

Đặc biệt, công tác phát triển đảng viên mới trong HSSV ở các đảng bộ, chi bộ trường học được tiếp tục triển khai thực hiện và đạt kết quả trên nhiều mặt. Tỷ lệ đảng viên được kết nạp trong học sinh, sinh viên tăng lên so trước đây. Minh chứng, trong 5 năm (từ tháng 10/2010 đến 10/2015), toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp 39 đảng viên là HSSV (26 đảng viên là sinh viên và 13 đảng viên là học sinh của các trường THPT) và từ tháng 11/2015 đến tháng 8/2019 đã kết nạp 86 đảng viên là HSSV (23 đảng viên là sinh viên và 63 đảng viên là học sinh của các trường THPT). Đảng viên là sinh viên sau khi được kết nạp Đảng đã tiếp tục học tập, tu dưỡng rèn luyện tốt, từng bước thể hiện vai trò nòng cốt trong học tập và hoạt động các phong trào tại trường.

 Lực lượng trẻ vừa “hồng” vừa “chuyên”

Cùng với việc Ký kết Liên tịch số 01, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch riêng về việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy trong công tác phát triển đảng viên. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, xây dựng lý tưởng phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho ĐVTN; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... tạo môi trường cho ĐVTN có điều kiện hoạt động và rèn luyện. Góp phần tích cực tạo nguồn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho cấp ủy xem xét kết nạp. Trong đó, chú trọng đoàn viên thanh niên là học sinh, sinh viên, trí thức, công nhân, nông dân, dân tộc thiểu số.

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thị Bích Liên cho biết: “Nhiều đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên sau khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng đã phát huy bản lĩnh chính trị, đạo đức tác phong của người đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đội ngũ đảng viên là đoàn viên, thanh niên đã trở thành hạt nhân quan trọng trong việc củng cố tổ chức bộ máy của Đoàn ở các cấp. Nhiều cán bộ Đoàn là đảng viên đã phát huy tốt vai trò, vị trí trên các lĩnh vực được giao, tạo được uy tín với cấp ủy Đảng, được đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và bố trí giữ chức vụ chủ chốt trong hệ thống chính trị cơ sở. Song công tác phát triển đảng viên trẻ chủ yếu tập trung ở khối cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; khối trường học và địa bàn dân cư công tác phát triển đảng viên còn hạn chế”.

 Nâng cao chất lượng nguồn lực trẻ cho Đảng

Theo Bí thư Tỉnh đoàn, hiện nay vẫn còn một số cơ sở chưa chú trọng đến công tác phát triển đảng viên trẻ làm ảnh hưởng đến kết quả chung của cuộc vận động. Tỷ lệ đoàn viên được kết nạp Đảng ở đối tượng học sinh, vùng tôn giáo, địa bàn dân cư còn thấp. Nguyên nhân do công tác tham mưu của các cấp bộ Đoàn ở cơ sở đối với cấp ủy còn hạn chế, một số cấp ủy chưa thật sự quan tâm chỉ đạo công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú và tạo điều kiện cho đoàn viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Để nâng cao hiệu quả công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên, thanh niên, tăng cường bổ sung nguồn lực, sức trẻ cho Đảng, thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ triển khai những giải pháp trọng tâm. Cụ thể, chỉ đạo các cơ sở Đoàn tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức trong công tác phát triển Đảng ở đoàn viên thanh niên. Tăng cường phối hợp với cấp ủy trong việc xây dựng tạo nguồn công tác phát triển Đảng; phối hợp với cấp ủy Đảng tổ chức đối thoại, tọa đàm giữa đoàn viên ưu tú để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong đoàn viên, thanh niên. Song song đó, chú trọng các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phong trào hành động cách mạng thiết thực, tạo môi trường, điều kiện để đoàn viên phấn đấu trở thành những đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho chi bộ xem xét, kết nạp vào Đảng. Với chỉ tiêu đưa ra, hàng năm ở huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc phấn đấu phát triển đoàn viên ưu tú được kết nạp từ 70% trở lên trong tổng số đảng viên của từng đơn vị. Riêng trong mỗi trường THPT phấn đấu kết nạp 1 đảng viên từ học sinh.

Nhiều cán bộ Đoàn là đảng viên đã phát huy tốt vai trò, vị trí trên các lĩnh vực được giao, tạo được uy tín với cấp ủy Đảng, được đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và bố trí giữ chức vụ chủ chốt trong hệ thống chính trị cơ sở. Từ năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2019 đã giới thiệu hơn 18.333 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy xem xét, bồi dưỡng và đã kết nạp gần 5.000 đảng viên.

Thanh Thủy - Ngọc Hân

Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
Trao tặng 100 phần quà cho người nghèo

BTO- Ngày 4/10, Hội chữ thập đỏ tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng Ban từ thiện Phước Tâm, Thành Phố Hồ Chí Minh  trao tặng 100 phần quà cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn thuộc xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, mỗi phần quà trị giá 460.000đ gồm gạo, mì tôm, bột ngọt, đường, dầu ăn, sữa, bánh, nước tương và 100.000đ tiền mặt.

Xem chi tiết
Đường hỏng do thiếu hệ thống thoát nước

BT- Tuyến đường Trần Quý Cáp (từ Cổng chữ y, phường Đức Long) đến vòng xoay phía Nam Phan Thiết (xã Tiến Lợi) dài hơn 2 km. Trên tuyến đường này hàng ngày lưu lượng xe cơ giới qua lại khá đông, nên một số đoạn đường nhanh xuống cấp, mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà hoặc đường “sống trâu” lưu thông khó khăn và luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Xem chi tiết
Thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao lâu?

Gia đình em được cấp 2 lô đất (khu kinh tế mới) đã đóng tiền thuế, tiền sử dụng đất đầy đủ nhưng đã 03 tháng nay vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) và vẫn chưa biết vị trí đất mặt bằng như thế nào. Đất nhà nước giấy tờ cấp kéo dài, gọi hỏi thì nói chờ gọi. Vậy theo quy định thì thời gian cấp GCNQSDĐ là bao lâu? Gia đình em phải làm thế nào để được cấp giấy tờ theo quy định của nhà nước.

Xem chi tiết
Chậm hỗ trợ tiền heo dịch bệnh cho nông dân

BTO- Người chăn nuôi nhỏ lẻ theo hộ gia đình vài con heo khi bị dịch bệnh đã là một thiệt hại, những hộ chăn nuôi vài chục, hàng trăm con hay những trang trại vài trăm con khi bị dịch bệnh thì nhiều người trở nên trắng tay.

Xem chi tiết
Các điểm thu mua, tập kết phế liệu trong khu dân cư: Kiên quyết di dời

BT- Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, đến nay đã có 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện việc di dời các cơ sở thu mua phế liệu, tập kết phế liệu trong khu dân cư.

Xem chi tiết
“Rác viễn thông” trên mặt đất

BTO - Để phục vụ khách hàng những dịch vụ viễn thông tốt nhất, công nghệ tiên tiến nhất, các nhà mạng viễn thông đã chuyển từ cáp đồng sang cáp quang trong cung cấp dịch vụ Internet. Bởi so với cáp đồng thì cáp quang vượt trội về công nghệ, giá cước dịch vụ rẻ, tốc độ đường truyền cao, băng thông lớn…

Xem chi tiết
Hỗ trợ trực tuyếnHotline: 0918680377 - 0623604533