Cập nhật lúc 09:20:55 18/04/2016 (Lượt xem: 1270)
Đức Linh

Đức Linh: Triển khai đúng tiến độ, quy trình công tác bầu cử

BT- Như các huyện, thị khác trong tỉnh, thời gian qua huyện Đức Linh đã tích cực triển khai thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu  Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy trình. Đến đầu tháng 4, đã tiến hành xong hội nghị hiệp thương lần thứ 3, thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, xã theo đúng tiêu chuẩn. Số lượng đại biểu HĐND huyện Đức Linh được bầu là 40 người và tổng số đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn trong huyện được bầu 401 người. Đồng thời, UBND huyện đã ban hành quyết định thành lập 16 Ban bầu cử tại 16 đơn vị bầu cử HĐND huyện và 103 đơn vị bầu cử cấp xã, thị trấn.

Đức Linh đã tích cực triển khai việc lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhằm phát huy quyền làm chủ của cử tri, tạo điều kiện để cử tri đóng góp ý kiến và bày tỏ tín nhiệm đối với người ứng cử. Bên cạnh đó, để Luật Bầu cử đến với đông đảo các tầng lớp nhân dân, công tác tuyên truyền được Đức Linh đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tư pháp tổ chức học tập về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND, Luật Tổ chức chính quyền địa phương cho cán bộ, công chức huyện, xã và tổ, thôn, khu phố được 10 lớp với số lượng 825 người. Hàng tuần Đài Truyền thanh huyện đã phát những nội dung tuyên truyền về đời sống pháp luật, chính trị xã hội và các văn bản pháp luật về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp với các hình thức trực quan như pano, băng rôn, áp phích… nhằm nâng cao nhận thức của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa cuộc bầu cử.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đức Linh, qua lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, nhìn chung bà con cử tri tham gia đầy đủ, góp ý chân tình, cởi mở, thống nhất cao với những người ra ứng cử. Đến thời điểm này, chưa có đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến các ứng viên và công tác chuẩn bị bầu cử. Thời gian tới, huyện Đức Linh sẽ niêm yết danh sách cử tri, lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp theo từng đơn vị bầu cử; nhận và phân phối tài liệu, phiếu bầu cử cho các Ban bầu cử, Tổ bầu cử, hoàn thành hòm phiếu, con dấu và các tài liệu liên quan; chỉ đạo các xã, thị trấn hoàn thành việc trang trí, khánh tiết, công tác đảm bảo an toàn nơi bỏ phiếu; thường xuyên tổ chức kiểm tra, kịp thời bổ sung và chuẩn bị chu đáo các điều kiện đảm bảo phục vụ tốt nhất cho cuộc bầu cử vào ngày 22/5.

Hà Trúc