Cập nhật lúc 09:15:44 18/04/2016 (Lượt xem: 1264)
Tuy Phong

Tuy Phong: Đã xong các bước triển khai cho bầu cử

BT- Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, huyện Tuy Phong và các xã, thị trấn trong huyện đã thành lập Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử; thông báo về số lượng, cơ cấu, thành phần đề cử, ứng cử đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ủy ban Bầu cử huyện thành lập các tiểu ban tuyên truyền, an ninh trật tự, giải quyết khiếu nại tố cáo, các đoàn kiểm tra giám sát và tổ chuyên môn giúp việc. Các tiểu ban đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, xây dựng kế hoạch để triển khai các phần việc liên quan. Hệ thống đài truyền thanh từ huyện tới xã, thị trấn chú trọng tuyên truyền các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện về mục đích, ý nghĩa cuộc bầu cử. Qua hai lần hiệp thương, danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND huyện là 51 người, ứng cử đại biểu HĐND các xã, thị trấn là 253 người. Hiện nay, huyện Tuy Phong đã chuẩn bị tốt các mặt cho công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp đúng theo tiến độ đề ra.

Vũ Hà