Cập nhật lúc 09:01:56 13/04/2016 (Lượt xem: 1144)
Hàm Tân

Hàm Tân: Chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử

BT Đến nay huyện Hàm Tân đã chuẩn bị các mặt cho công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp khá chu đáo. UBND huyện Hàm Tân phối hợp Sở Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cho hơn 250 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng, đoàn thể, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện… Đến thời điểm này, các bước chuẩn bị bầu cử ở huyện và cơ sở triển khai đúng nội dung, tiến độ theo luật định và kế hoạch của Ủy ban bầu cử huyện.

 Vũ Hà