Cập nhật lúc 09:55:08 28/09/2021 (Lượt xem: 5203)
Phát huy sức mạnh của nhân dân t

Phát huy sức mạnh của nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

BT- Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, sức mạnh của nhân dân luôn là yếu tố quyết định tới sự tồn vong của một triều đại, hay một chế độ. Và các bài học lịch sử cho thấy, nếu biết dựa vào nhân dân, phát huy trí tuệ, lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết toàn dân thì khi ấy chúng ta sẽ hưng thịnh, đánh thắng mọi kẻ thù dù mạnh tới đâu và ngược lại. Ngày nay, trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, bài học ấy vẫn còn nguyên giá trị và vai trò của quần chúng nhân dân lại càng phải được phát huy.

Đảng ta khẳng định: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân với nền tảng là “thế trận lòng dân”, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng khẳng định: “Lực lượng toàn dân là lực lượng vĩ đại hơn hết. Không ai chiến thắng được lực lượng đó”, “trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”…

Vận dụng sáng tạo các quan điểm, đường lối của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, những ngày đầu mới thành lập, lực lượng công an nhân dân đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, dựa vào Mặt trận Việt Minh và các đoàn thể cứu quốc để tuyên truyền và vận động nhân dân hăng hái tham gia vào các tổ chức như: “Việt Dũng thanh niên đoàn”; “Việt nữ đoàn”; “Cảnh sát danh dự không lương”… sát cánh cùng lực lượng công an làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, đấu tranh quyết liệt với các thế lực thù địch, phản động và tội phạm.

Tại tỉnh ta, công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được đẩy mạnh, phù hợp với điều kiện thực tế của địa bàn và đối tượng tác động. Phong trào thi đua “Học tập, đuổi kịp và vượt các điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhận được sự tham gia, hưởng ứng của nhiều cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, khu dân cư, thôn, xóm… 

Từ năm 2015 đến nay, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì và có bước đẩy mạnh. Từ việc phát động thường xuyên phong trào, cán bộ và nhân dân đã cung cấp 7.477 tin báo tố giác tội phạm, giúp cơ quan chức năng điều tra làm rõ 1.806/2.185 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt 2.033 đối tượng; triệt phá 236 băng, nhóm, 1.577 đối tượng cướp, cướp giật, trộm cắp; phối hợp truy bắt 624 đối tượng truy nã, trong đó vận động 136 đối trượng truy nã ra đầu thú; bắt 87 vụ/394 đối tượng mại dâm; 771 vụ/4.529 đối tượng đánh bạc; triệt phá 949 vụ/1.794 đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cùng với đó, việc tổ chức các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” rộng khắp ở các địa bàn cơ sở, đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cách mạng, tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội cho cán bộ và nhân dân. Qua đó phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương…

THANH QUANG