Cập nhật lúc 15:10:11 22/09/2021 (Lượt xem: 1627)
Thúc đẩy phục hồi kinh tế

Thúc đẩy phục hồi kinh tế, tiến tới sống chung với Covid - 19

​BTO- Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh kịp thời nghiên cứu, có ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch Covid - 19. Thông qua đó thúc đẩy phục hồi kinh tế trong bối cảnh Bình Thuận và cả nước dần kiểm soát được ảnh hưởng của dịch bệnh, tiến tới sống chung với Covid - 19. Nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần giữ ổn định tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, việc làm, chăm lo sức khỏe và đời sống của nhân dân.

Vận chuyển hành khách cũng sẽ phục hồi hoạt động khi dịch Covid - 19 được kiểm soát (Ảnh minh họa).

​Dự thảo kế hoạch cũng đặt mục tiêu phục hồi kinh tế nhanh, bền vững trên cơ sở bảo đảm ổn định, nâng cao năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tếvà tạo nền tảng tăng trưởng vững chắc, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng của giai đoạn 2021 - 2025.

Để triển khai đem lại hiệu quả, Bình Thuận tính đến thực hiện nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiênnhư: Hỗ trợ tín dụng, miễn - giảm - giãn - hoãn các khoản thuế, phí, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Bên cạnh đó còn thực hiện giải pháp, chính sách phục hồi sức mua, mở rộng thị trường, phục hồi đầu tư, phát triển thị trường lao động, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ về thông tin, chuyển đổi số... 

Sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp cũng như hoàn chỉnh dự thảo, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ xúc tiến tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch Covid - 19 vào thời gian tới.

Đ.Q