Cập nhật lúc 08:29:19 21/09/2021 (Lượt xem: 5187)
Tiếp tục củng cố thành lập thêm

Tiếp tục củng cố thành lập thêm các tổ thủy nông cơ sở

BT- Một số hộ dân ở thị trấn Chợ Lầu, Bắc Bình phản ánh: Trước đây, các tuyến kênh mương cấp 1 do Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận – chi nhánh Bắc Bình quản lý vận hành, còn các tuyến kênh mương cấp 2, cấp 3 (kênh mương nội đồng) do HTX nông nghiệp quản lý. Hiện nay các HTX nông nghiệp đã giải thể và giao lại cho UBND các xã, thị trấn quản lý vận hành hệ thống kênh mương nội đồng. Nhưng do thiếu nguồn kinh phí đầu tư nạo vét, sửa chữa, nên một số tuyến kênh mương nội đồng bị hư hỏng, xuống cấp, ảnh hưởng đến việc dẫn nước vào đồng ruộng của các hộ dân. Đề nghị các ngành chức năng huyện nên giao cho Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Bình Thuận – chi nhánh Bắc Bình quản lý vận hành hệ thống kênh mương nội đồng để có điều kiện nạo vét, sửa chữa, điều tiết nước cho các hộ dân sản xuất.

Hệ thống kênh mương nội đồng ở thị trấn Lương Sơn.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết: Thực hiện Quyết định số 11/QĐ – UBND, ngày 14/2/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. UBND huyện Bắc Bình đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tiếp tục rà soát củng cố, thành lập thêm các tổ thủy nông cơ sở để quản lý, vận hành hệ thống kênh mương nội đồng. Phối hợp với Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận – chi nhánh Bắc Bình để điều tiết nguồn nước tưới kịp thời cho đồng ruộng và đầu tư nạo vét, sửa chữa hệ thống kênh mương nội đồng đang bị hư hỏng, xuống cấp. Sau khi có kiến nghị của các hộ dân, các ngành chức năng huyện đã kiểm tra khảo sát thực tế cho thấy: Tình hình quản lý, điều tiết nguồn nước thủy lợi cho các hộ dân sản xuất trên địa bàn huyện đều đảm bảo và không có vùng nào bị thiếu nguồn nước tưới, làm ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng cây trồng. Tuy nhiên, tổ thủy nông cơ sở tại các xã, thị trấn thành lập còn ít so với nhu cầu thực tế hiện nay và hoạt động chưa hiệu quả, chỉ cầm chừng. Nguyên nhân là do các tổ thủy nông cơ sở không thu được dịch vụ phí thủy nông nội đồng, nên thiếu kinh phí bồi dưỡng cho các thành viên tham gia điều tiết nước tưới cho đồng ruộng. Các xã, thị trấn thiếu nguồn kinh phí đầu tư nạo vét, sửa chữa một số tuyến kênh mương nội đồng đang bị hư hỏng, xuống cấp, ảnh hưởng đến việc dẫn nước tưới cho cây trồng. Mặt khác, các tổ thủy nông cơ sở chưa có quy chế hoạt động và quy chế tài chính rõ ràng được các cấp chính quyền phê duyệt. Vai trò trách nhiệm của người dùng nước chưa được phát huy tốt khi tham gia vào công tác quản lý vận hành hệ thống kênh mương nội đồng.

Để khắc phục tình trạng trên, UBND huyện đã chỉ đạo yêu cầu UBND các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, củng cố các tổ thủy nông cơ sở hoạt động không có hiệu quả và thành lập thêm các tổ thủy nông cơ sở ở những khu tưới mới. Tổ chức họp dân, lựa chọn mô hình tổ chức thủy nông cơ sở hoạt động cho phù hợp với thực tế và xây dựng, phê duyệt quy chế hoạt động của tổ thủy nông cơ sở theo đúng quy định của pháp luật. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp các khoản phí nội đồng để có nguồn kinh phí cho các tổ thủy nông cơ sở hoạt động hiệu quả và đầu tư nạo vét, sửa chữa kịp thời các tuyến kênh mương nội đồng đang bị hư hỏng, xuống cấp.

Ngọc Tuấn