Cập nhật lúc 08:45:38 20/09/2021 (Lượt xem: 2336)
Tự hào về Đảng

Tự hào về Đảng, con người Việt Nam

Bài 1: Sáng ngời tinh thần vì cộng đồng, dân tộc

Bài 2: Chiến thắng khó khăn, vượt qua đại dịch

BT- Hơn 91 năm qua, từ khi Đảng ta ra đời đã lãnh đạo đất nước vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Giờ đây, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Đảng tiếp tục lãnh đạo đưa Việt Nam trở thành hình mẫu phòng chống dịch của thế giới. Tại Bình Thuận, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, huy động cả hệ thống chính trị địa phương và nhân dân vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế hiệu quả, góp phần cùng cả nước đưa Việt Nam trở thành điểm sáng trong bức tranh kinh tế toàn cầu.

Đồng chí Dương Văn An - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14.

Ứng phó trước đại dịch toàn cầu

Khi dịch Covid-19 xuất hiện, Đảng khẳng định: Bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cùng với chủ trương: “Vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội”, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và sự nhạy bén trong quản lý, điều hành của Chính phủ, đến nay đất nước ta tiếp tục đạt nhiều thành quả lớn lao rất đáng tự hào. Riêng năm 2020, trong khi kinh tế thế giới suy thoái, tăng trưởng âm gần 4%, thì kinh tế nước ta vẫn đạt mức tăng trưởng 2,91%, trở thành một trong những quốc gia có nền kinh tế tăng trưởng cao nhất thế giới.

Phát biểu tại Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phấn khởi: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Cương lĩnh chính trị của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, lý luận dẫn dắt dân tộc ta vững vàng tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; là nền tảng để Đảng ta hoàn thiện đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới”.

Tại Bình Thuận, dịch Covid-19 cũng tác động, ảnh hưởng lớn đến nhiều mặt của đời sống dân sinh, kinh tế của tỉnh nhà. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng nỗ lực của mọi tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển toàn diện, các biện pháp phòng chống dịch được triển khai đồng bộ, kịp thời, phù hợp. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khẳng định: Dù có nhiều yếu tố không thuận lợi chi phối, nhất là dịch Covid-19, nhưng tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực, có nhiều điểm sáng hơn so với cùng kỳ. Đặc biệt, kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng tổng sản phẩm nội tỉnh đạt 7,53% (vượt 0,08% so với kế hoạch đề ra).

Đồng chí Dương Văn An - Bí thư Tỉnh ủy và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Linh.

 Niềm tin chiến thắng

Bình Thuận những ngày này vẫn tập trung mọi nguồn lực cho công tác phòng chống dịch. Quá trình đó, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, những bác sĩ, y tá, lực lượng đoàn viên thanh niên, sinh viên, tình nguyện viên... đã quên ăn, quên ngủ, chấp nhận gian khổ, nguy cơ nhiễm bệnh, thậm chí có thể hy sinh. Nhưng trên tất cả, họ vẫn xung phong lên tuyến đầu chống dịch để bảo vệ sức sức khỏe cho nhân dân. Bất kể trời mưa hay nắng, lực lượng y tế tỉnh ta vẫn ngày đêm căng mình truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm sàng lọc, điều trị cho người bị nhiễm Covid-19 trong bộ đồ bảo hộ kín mít. Nhờ có những đóng góp quý báu, không mệt mỏi ấy nên đến ngày 11/9, có 1.865/2.797 ca nhiễm Covid-19 được điều trị khỏi, tình hình dịch bệnh ở tỉnh ta cũng được kiểm soát, ngăn chặn hiệu quả. Từ ngày 8/9, TP. Phan Thiết áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ (trừ một số phường thuộc nguy cơ cao và rất cao, khu vực phong tỏa), thay vì giãn cách theo Chỉ thị 16 toàn thành phố như trước. Nhiều thôn, khu phố trong tỉnh cũng được dỡ bỏ phong tỏa, “vùng xanh” tiếp tục được thiết lập, bảo vệ.  Kết quả trên một lần nữa khẳng định: Công tác phòng chống dịch của Bình Thuận đang đi đúng hướng, phù hợp, đáp ứng nguyện vọng được bảo đảm an toàn tính mạng, được chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống của nhân dân.

Chắc chắn, quá trình triển khai các công tác phòng chống dịch Covid-19, cũng như thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng - an ninh tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh có nảy sinh hạn chế, thiếu sót, bất cập. Một số cán bộ, người đứng đầu địa phương thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo nên bị tổ chức Đảng, chính quyền xử lý, kỷ luật. Từ đây, những đối tượng bất mãn, thế lực thù địch đã khai thác, xuyên tạc, vu khống nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, gây hoài nghi về đường lối lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp. Nhưng đó chỉ là thiểu số, không đại diện cho tiếng nói của nhân dân. Tin rằng, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự điều hành của UBND tỉnh và sự chung sức, đồng lòng của mọi tầng lớp nhân dân, Bình Thuận sẽ vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025  đề ra.

Phát huy những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp cùng quyết tâm cao, chắc chắn Bình Thuận cùng cả nước sẽ thực hiện tốt nhất lời kêu gọi về phòng chống đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngày 29/7/2021 với tin tưởng sâu sắc rằng: “Cả nước góp sức, toàn Đảng, toàn dân đồng lòng, thống nhất ý chí và hành động, cùng với sự giúp đỡ chí tình của đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19 và phải chiến thắng cho bằng được, góp phần xứng đáng vào sự nỗ lực chung của toàn nhân loại vì một thế giới an toàn, lành mạnh, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và thịnh vượng, xứng đáng với truyền thống anh hùng vẻ vang của đất nước ta, dân tộc ta!”. 

HỮU PHÚC