Cập nhật lúc 06:41:20 20/09/2021 (Lượt xem: 1533)
Phát động phong trào thi đua tro

Phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động

BT- Liên đoàn Lao động tỉnh vừa phát động phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19”.

Công nhân ngành may mặc tuân thủ sản xuất an toàn trong tình hình dịch bệnh.

Cuộc phát động được triển khai đến các cấp công đoàn trong tỉnh nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vượt khó của dân tộc. Đồng thời, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp trong công tác phòng chống dịch Covid-19 với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”.

Theo đó, các cấp công đoàn sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phòng chống dịch và truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước của dân tộc. Đặc biệt, “Mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ là một chiến sĩ” vừa nâng cao nhận thức phòng chống dịch cho bản thân vừa lan tỏa ý thức này đến người thân, đồng nghiệp và cả cộng đồng. Với phương châm “Mỗi công đoàn cơ sở là một pháo đài, là mái nhà bình yên”, các cấp công đoàn có những hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy sự sáng tạo hiệu quả trong công tác phòng chống dịch. Đồng thời chú trọng các biện pháp với tinh thần “An toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”, thúc đẩy tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả công việc, sớm phục hồi hoạt động sản xuất - kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, có các hình thức sáng tạo, huy động nguồn lực chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn, nhất là đoàn viên, người lao động trong khu vực bị phong tỏa, cách ly và cán bộ, đoàn viên trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng và phát huy “Tổ an toàn Covid - 19”, “Siêu thị 0 đồng”, “Phiên chợ 0 đồng”, “ATM gạo miễn phí”, “Nghĩa tình công đoàn”, “Bếp ăn nghĩa tình”...

Trong quá trình thực hiện phong trào thi đua, các cấp công đoàn phải có giải pháp biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc, cách làm sáng tạo, hiệu quả và có nhiều thành tích đóng góp trong công tác phòng chống dịch. Cũng như phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất mang lại hiệu quả làm lợi cho doanh nghiệp...

T.Linh