Cập nhật lúc 06:34:57 20/09/2021 (Lượt xem: 4910)
Hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ ư

Hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu

BT- Tại hội nghị của Chính phủ tổ chức mới đây về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo: "Tập trung thảo luận những nội dung, định hướng cụ thể thời gian tới, nhất là tháo gỡ, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, hội nhập quốc tế, những vấn đề đặt ra? Quá trình thực hiện có vướng mắc gì, đã đề xuất nhiều lần mà chưa được tháo gỡ; phải chỉ rõ, ai giải quyết, của địa phương hay bộ, ngành giải quyết, Chính phủ giải quyết gì, Quốc hội giải quyết gì và cấp cao hơn".

Có thể nói đây là cách đặt vấn đề trực diện của Thủ tướng để lãnh đạo các cấp từ địa phương đến Trung ương xem trách nhiệm của cấp nào trong quá trình thực hiện.

Tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn”, “nút thắt” về thể chế trong các lĩnh vực được coi là “điểm nóng”, đang được dư luận xã hội, doanh nghiệp, người dân quan tâm.  Nhất là kịp thời ứng phó với tác động của đại dịch Covid-19, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; hoàn thiện các quy định về tổ chức bộ máy nhà nước, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát bằng hệ thống pháp luật; hoàn thiện khung thể chế thử nghiệm có kiểm soát đối với các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới. Theo Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ: Mặc dù quy định ở cấp độ luật và nghị định tương đối ổn định qua các năm song các quy định hướng dẫn ở cấp độ thông tư, đặc biệt là văn bản chỉ đạo điều hành vẫn rất lớn. Đặc biệt trong giai đoạn dịch Covid-19 vừa qua đã xuất hiện tình trạng mỗi địa phương có những quy định hạn chế lưu thông của doanh nghiệp khác nhau, gây ảnh hưởng rất lớn đến chuỗi cung ứng hàng hóa của doanh nghiệp. Hiện nay, tính bình quân hàng năm vẫn có khoảng gần 500 thông tư và khoảng từ 2.000 đến gần 4.000 văn bản chỉ đạo điều hành có tính chất quy phạm pháp luật được ban hành. Điều này tạo không ít khó khăn và rủi ro cho doanh nghiệp do sự mâu thuẫn, chồng chéo, từ đó sẽ dẫn đến tình trạng khó có thể tuân thủ và tuân thủ đúng các quy định, hướng dẫn. Ngoài ra, việc có nhiều các quy định, hướng dẫn cũng sẽ tạo điều kiện để các cơ quan có liên quan dễ dàng can thiệp vào hoạt động kinh doanh, vì vậy dễ dẫn đến tình trạng hạch sách, nhũng nhiễu đối với doanh nghiệp. Ngoài ra, vấn đề “hậu kiểm” vẫn đang là một thách thức lớn trong hoạt động kinh doanh, đây vẫn được coi như là một trong những “cớ” để các cơ quan liên quan can thiệp vào hoạt động của doanh nghiệp thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra. Việc thanh tra, kiểm tra theo yêu cầu của hoạt động “hậu kiểm” vẫn có thiên hướng nhằm phát hiện vi phạm để xử lý hơn là hỗ trợ, giúp doanh nghiệp tuân thủ pháp luật tốt hơn. Cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành để cải thiện môi trường kinh doanh chưa được thực hiện đồng bộ ở các bộ, ngành và địa phương nên hiệu quả chưa cao, vẫn còn các điều kiện đầu tư kinh doanh bất hợp lý, ban hành giấy phép con trái quy định. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa các quy trình tiếp nhận, chuyển giao thủ tục hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu sử dụng chung giữa các bộ, ngành, mặc dù đã được cải thiện xong vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tế. Đối với việc thi hành pháp luật còn chưa thực sự hiệu quả, chưa gắn kết giữa xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, vẫn còn nhiều tồn tại, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp. Vẫn còn sự phân biệt đối xử trong cách ứng xử của cán bộ khi tiếp xúc, làm việc với giữa khu vực tư nhân và các khu vực kinh tế nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, thậm chí là giữa các doanh nghiệp, cơ sở trong chính khu vực tư nhân.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh: Xác định rõ xây dựng, hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu, là một trong ba đột phá chiến lược theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để từ đó tập trung nguồn lực xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, minh bạch, khả thi, lấy quyền, lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao kỷ cương, kỷ luật, phòng chống tham nhũng; tạo lập được khuôn khổ pháp lý thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Với sự chỉ đạo rõ ràng, cụ thể, nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ việc hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Qua đó yêu cầu đặt ra đối với các bộ, ngành, địa phương sẽ không thể chần chừ trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện thể chế.

Công Nam