Cập nhật lúc 06:57:31 16/09/2021 (Lượt xem: 6625)
Sinh hoạt chi bộ trực tuyến

Sinh hoạt chi bộ trực tuyến

BT- Hình thức sinh hoạt trực tuyến là một trong những giải pháp tối ưu hiện nay để kịp thời nắm bắt tình hình của chi bộ, từ đó thực hiện đảm bảo vai trò của cấp ủy, tổ chức Đảng trong lãnh đạo hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hoạt động của chi, đảng bộ mình

và đảm bảo số lượng họp định kỳ của cấp ủy, chi bộ đối với những địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch Covid - 19.

Như chúng ta đã biết, từ cuối tháng 4/2021 đến nay, tình hình dịch Covid-19 tại địa phương có những diễn biến phức tạp, có nhiều khu vực dân cư bị phong tỏa. TP. Phan Thiết và thị xã La Gi phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch. Trong lúc này, toàn hệ thống chính trị của TP. Phan Thiết và thị xã La Gi phải hoạt động với cường độ rất cao, đặc biệt là các lực lượng như công an, quân đội, y tế, báo chí… Vì vậy, vai trò lãnh đạo của cấp ủy, của tổ chức Đảng càng thể hiện rõ nét để bảo đảm các hoạt động được liên tục, thông suốt và đạt hiệu quả cao. Trong bối cảnh này, để đảm bảo nội dung, chất lượng các buổi sinh hoạt thường kỳ tại các chi bộ theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, các tổ chức Đảng một mặt phải bảo đảm các nguyên tắc nhưng đồng thời cũng phải có sự vận dụng linh hoạt cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Bên cạnh sự chủ động, sáng tạo của cấp ủy cơ sở đòi hỏi phải có sự chỉ đạo kịp thời của cấp ủy cấp trên để các cấp ủy, tổ chức Đảng có thể triển khai những giải pháp nhằm duy trì nghiêm việc tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ, gắn với thực hiện các quy định về công tác phòng chống dịch. Thực tế thời gian qua cho thấy, các chi bộ đã chủ động có những giải pháp về sinh hoạt chi bộ nhằm thực hiện vai trò lãnh đạo, đồng thời không bị gián đoạn một số hoạt động cũng như bảo đảm đủ kỳ sinh hoạt trong năm. Chẳng hạn, trong lúc toàn TP. Phan Thiết thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15, các chi bộ chỉ duy trì hình thức sinh hoạt tập trung theo đúng quy định số người, nếu quá chuyển sang sinh hoạt trực tuyến, hoặc sinh hoạt theo từng tổ Đảng. Đối với hình thức sinh hoạt tổ Đảng, cấp ủy chi bộ chủ động họp bàn, thống nhất xây dựng dự thảo nghị quyết, chuẩn bị tài liệu sinh hoạt, phân công Bí thư, Phó Bí thư, chi ủy viên chủ trì sinh hoạt tại mỗi tổ, tiếp nhận những ý kiến của đảng viên để hoàn thiện, ban hành nghị quyết chính thức của chi bộ...

Ở một số tổ chức Đảng, cấp ủy phân công các đồng chí cấp ủy viên trực tiếp phụ trách, hướng dẫn các chi bộ cách thức tổ chức triển khai việc sinh hoạt theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, đồng thời thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch. Hầu hết các chi bộ sinh hoạt tập trung đều bảo đảm các yêu cầu phòng chống dịch như thực hiện 5K, rút ngắn một số nội dung ít quan trọng, những vấn đề cần nghiên cứu sâu thì gửi văn bản hoặc đóng góp qua văn bản, qua email… Một số ít chi bộ còn sử dụng công nghệ để họp trực tuyến. Trên một số nền tảng, ứng dụng mà phổ biến là Zalo, Zoom và Google Meet, các đảng viên có thể tham gia sinh hoạt tại nhà và về cơ bản vẫn có không khí như họp trực tiếp, như nghe phát biểu, được phát biểu, được nhìn thấy nhau, được biểu quyết…

Nhìn chung, trong tình hình đặc biệt của dịch bệnh, các đảng viên có ý thức chủ động thích nghi với các cách thức sinh hoạt mới, nhiều chi bộ tổ chức nghiêm túc, được đông đảo đảng viên đồng tình, hưởng ứng... Thậm chí, đảng viên ở một số chi bộ lần đầu ứng dụng công nghệ để sinh hoạt cảm thấy hào hứng, thú vị. Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng bằng hình thức trực tuyến thông qua ứng dụng Microsoft Teams. Theo đó, 24/24 đảng viên đều tham dự cuộc họp, do đồng chí Bí thư Chi bộ chủ trì cuộc họp.  Ở hình thức sinh hoạt chi bộ này, các đảng viên vẫn tích cực tham gia ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng và phương hướng nhiệm vụ tháng tới. Với tình hình dịch Covid - 19 đang diễn biến phức tạp, Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Khối cho biết, hình thức sinh hoạt này là một trong những giải pháp tối ưu hiện nay.

Như vậy, dù thực hiện sinh hoạt chi bộ bằng hình thức nào, một số nguyên tắc sinh hoạt của Đảng vẫn phải được bảo đảm, phát huy dân chủ, khi đã thảo luận thì phải thống nhất ý chí và hành động, thực hiện lưu trữ hồ sơ… Quá trình sinh hoạt phải nghiêm túc, chú trọng chất lượng và hiệu quả. Trong điều kiện hiện nay, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng đối với các hoạt động của cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng Đảng cũng như nhiệm vụ phòng chống dịch, vai trò đó lại càng quan trọng hơn, tập trung hơn. Do đó, việc tổ chức các cuộc sinh hoạt định kỳ càng phải được quan tâm đúng mức. Trong hoàn cảnh cụ thể của từng chi bộ, cuộc sinh hoạt có thể giản lược một số yêu cầu nhưng nội dung, tính chất và nhất là các nguyên tắc thì phải được bảo đảm.

THANH QUANG