Cập nhật lúc 13:36:33 06/09/2021 (Lượt xem: 7043)
Phải nhanh chóng kiểm soát tình

Phải nhanh chóng kiểm soát tình hình để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

BTO- Đó là yêu cầu tiên quyết của Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt ra tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 diễn ra vào ngày 6/9/2021.

Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội trong 8 tháng đầu năm 2021, đặc biệt trong 4 tháng gần đây cho thấy tình hình kinh tế - xã hội, đặc biệt là sức khỏe nhân dân đã bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19 bùng phát dữ dội. Dịch bệnh làm thiệt hại về con người, tác động tới tâm lý xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng tới toàn bộ nền kinh tế. Song với nỗ lực của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương nên tình hình 8 tháng cơ bản ổn định. Các nền tảng kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo...

Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng chỉ đạo: "phải có giải pháp khả thi nhất để thực hiện các nhiệm vụ trong tháng 9 đạt hiệu quả cao hơn, làm tiền đề phát triển kinh tế - xã hội".

Đối với công tác phòng chống dịch Covid-19. Thủ tướng nhận định: "đến nay, về cơ bản, chúng ta đã kiểm soát được tình hình tại các địa phương thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách; song cần tiếp tục tập trung nhiều công sức, thời gian hơn để nhanh chóng kiểm soát tình hình để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội".

Người đứng đầu Chính phủ cũng nêu lại quan điểm:

"Người dân là trung tâm thì mọi chính sách và thực hiện chính sách phải hướng tới người dân, vì nhân dân. Người dân là chủ thể tức là phải tích cực tham gia phòng chống dịch, chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân”.

Theo đó ông yêu cầu các địa phương, nhất là xã, phường, thị trấn đang thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội, phải thực hiện nghiêm ngặt quy định về giãn cách, cách ly, “ai ở đâu ở đó”. Cấp ủy, chính quyền phải bảo đảm an sinh xã hội, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc. Bảo đảm mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế từ sớm, từ xa, ngay tại xã, phường, thị trấn, khi người dân có yêu cầu phải đáp ứng kịp thời. Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an dân trên địa bàn. Cùng với đó phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo và dân làm, cùng với hệ thống chính trị tham gia phòng, chống dịch tích cực, hiệu quả.

PV