Cập nhật lúc 19:52:38 31/08/2021 (Lượt xem: 4466)
Phát triển ngành nông nghiệp hiệ

Phát triển ngành nông nghiệp hiện đại, bền vững, có giá trị gia tăng cao

BT- Đó là nội dung dự thảo nghị quyết được Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) lần thứ 14 cho ý kiến thông qua vào sáng 31/8.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An chỉ đạo tại hội nghị.

Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến ở 3 điểm cầu tại Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các điểm cầu tại 10 huyện, thị, Thành ủy. Đồng chí Dương Văn An - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng tham dự tại điểm cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy có đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Tuấn Phong - Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận góp ý về tên gọi dự thảo nghị quyết; kết cấu, bố cục, nội dung của dự thảo nghị quyết cần bổ sung, điều chỉnh. Đồng thời, cho ý kiến góp ý mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 Bình Thuận trở thành tỉnh có ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ đạt trình độ khá trong khu vực duyên hải Nam Trung bộ; phân tích làm rõ 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển ngành nông nghiệp trong thời gian đến... Đây là lần thứ 7 dự thảo nghị quyết này được lấy ý kiến góp ý để điều chỉnh, bổ sung sát với tình hình thực tiễn tại địa phương.

Theo nội dung dự thảo nghị quyết về “Phát triển ngành nông nghiệp hiện đại, bền vững, có giá trị gia tăng cao”, mục tiêu là phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của nông sản; bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao thu nhập cho người dân ở khu vực nông thôn. Đẩy mạnh phát triển nền nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn với tăng cường liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị…

Sau khi nghe các ý kiến góp ý về nội dung dự thảo nghị quyết, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đánh giá, cơ bản các ý kiến đều thống nhất về tên gọi mới của dự thảo nghị quyết là “Phát triển ngành nông nghiệp hiện đại, bền vững, có giá trị gia tăng cao”. Trong đó nhấn mạnh tiêu đề phát triển ngành nông nghiệp nâng cao vừa là mục tiêu, vừa là định hướng phát triển. Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất tiếp thu một số ý kiến đóng góp. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, nếu thấy phù hợp sẽ bổ sung nội dung, trên tinh thần nông dân là chủ thể của phát triển nông nghiệp.

Riêng các nội dung liên quan một số chỉ tiêu và 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp thu để hoàn thiện. Trong đó có một số nội dung cần đưa vào nghị quyết như bảo vệ nguồn lợi hải sản, chợ trung tâm đầu mối, kêu gọi thu hút đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, tháo gỡ rào cản, vấn đề đổi mới mô hình nông nghiệp, nguồn vốn trong chính sách tín dụng...

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An nhấn mạnh: “Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực mà chúng ta đang có tiềm năng, có kinh nghiệm phát triển. Với những chủ trương, chính sách đúng và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự tham gia của người dân trong thực hiện nghị quyết của Đảng và chính sách của Nhà nước về vấn đề phát triển ngành nông nghiệp, chúng ta sẽ đạt kết quả, nông nghiệp sẽ có đóng góp lớn, trở thành trụ cột của nền kinh tế của Bình Thuận…”.

Sau hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy giao cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thiện dự thảo, tham gia góp ý thêm bằng văn bản và ký ban hành nghị quyết trong tháng 9/2021. 

Kiều Hằng