Cập nhật lúc 11:10:46 22/07/2021 (Lượt xem: 2981)
Bắc Bình

Bắc Bình: Phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số

BT- Đây là huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nhất tỉnh với hơn 10.800 hộ dân, chiếm hơn 38% dân số toàn huyện, những năm qua, huyện Bắc Bình luôn chú trọng xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số cả về số lượng và chất lượng.

Quan tâm tuyển dụng, đào tạo nhằm bổ sung cán bộ chủ chốt là người dân tộc thiểu số. (Ảnh tư liệu)

Tại xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình có 22 cán bộ, công chức. Trong đó, 20 cán bộ, công chức qua đào tạo, bồi dưỡng đã đạt chuẩn trình độ đại học, 2 công chức đang được tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ. Sau khi qua đào tạo trình độ chuyên môn và lý luận chính trị, cán bộ, công chức được bổ sung kiến thức về mọi mặt, có thể vận dụng vào quản lý, điều hành và xử lý tốt những vấn đề phát sinh ở địa phương.

 Ông K’Bảy – Chủ tịch UBND xã Phan  Sơn, cho biết:  Nhờ thực hiện tốt, có hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước đã góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ở xã. Đội ngũ cán bộ sau khi được đào tạo cơ bản đảm nhiệm tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng nông thôn mới. Từ sự lãnh đạo, điều hành linh hoạt đã từng bước giúp nhân dân tiếp cận các chương trình, chính sách, nguồn vốn vay ưu đãi để chủ động trong sản xuất, chăn nuôi… mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bà con mạnh dạn đầu tư, thay đổi tư duy tập quán canh tác, sản xuất để tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ huyện Bắc Bình tiếp tục xác định xây dựng đội ngũ cán bộ, chăm lo, phát triển dân sinh kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ trọng tâm. Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ, nhất là quan tâm tuyển dụng, đào tạo nhằm bổ sung cán bộ chủ chốt là người dân tộc thiểu số.Thời gian tới, huyện tiếp tục chú trọng đến việc đào tạo, mạnh dạn, tin tưởng giao nhiệm vụ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số “vừa hồng vừa chuyên”. Đó là tiền đề để cán bộ và nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tin tưởng vào sự phát triển vững chắc hơn nhằm xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

ĐÌNH HÒA