Cập nhật lúc 17:33:48 23/02/2021 (Lượt xem: 2613)
Cập nhật danh sách các địa phươn

Cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch Covid-19 để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch

BTO- Qua số liệu cập nhật đến 6 giờ ngày 23/2/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tiếp tục cung cấp danh sách các địa phương có liên quan đến dịch Covid-19  để các cơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh biết, kịp thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định.

PV