Cập nhật lúc 15:55:49 23/02/2021 (Lượt xem: 2408)
Công bố kết quả cải cách hành ch

Công bố kết quả cải cách hành chính

BTO- Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định công bố kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2020.

 Theo đó, có 18 cơ quan trực thuộc UBND tỉnh được xếp loại tốt, riêng Sở Tài nguyên và Môi trường xếp loại khá. Trong 10 huyện, thị, thành phố, có 4 đơn vị xếp loại tốt: Hàm Thuận Nam, Đức Linh, Phú Quý và thị xã La Gi; còn lại xếp loại khá.

 Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo rà soát, khắc phục những tồn tại, hạn chế tại đơn vị, địa phương và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh để theo dõi, tổng hợp. Ngoài ra, kết quả này là một trong các tiêu chí để xem xét đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng cho tập thể, cá nhân có liên quan.

B. Nghị