Cập nhật lúc 11:16:12 19/11/2020 (Lượt xem: 15378)
Thông báo giải thể quỹ doanh nhâ

Thông báo giải thể Quỹ Doanh nhân Bình Thuận vì cộng đồng

Căn cứ quyết định số 2740/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Doanh nhân Bình Thuận vì cộng đồng;

Căn cứ Điều 41- Giải thể quỹ của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ –HĐQLQ, ngày  06  tháng 11 năm 2020 của Hội đồng Quản lý quỹ V/v Giải thể Quỹ Doanh nhân Bình Thuận vì cộng đồng.

 Nay Quỹ Doanh nhân Bình Thuận vì cộng đồng Thông báo nội dung giải thể như sau:

1/ Lý do Giải thể: Do các thành viên góp vốn không đủ theo quy định; bộ máy cồng kềnh, thủ tục hồ sơ xin cấp phép gia hạn hoạt động phức tạp… nên không cần thiết tồn tại Quỹ.  

2/ Tài chính của Quỹ: Số tiền Hội viên đóng góp được chuyển về Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh để tiếp tục tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng lấy lãi thực hiện công tác hỗ trợ cho các hoạt động nhân đạo từ thiện và hoạt động vì cộng đồng của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

3/ Thanh toán các khoản nợ: Quỹ không có vay nợ của tổ chức, cá nhân nào.

4/ Thời gian giải thể: Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội đồng quản lý Quỹ xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết. Mọi thắc mắc liên quan đến Quỹ xin vui lòng liên hệ: Ông Ngô Xuân Danh – Chánh Văn phòng Hiệp hội. Địa chỉ liên lạc: 282 Nguyễn Hội, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Điện thoại 0933789594 từ ngày công bố giải thể đến trước ngày 30/11/2020.

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ

 Huỳnh Văn Nghi