Cập nhật lúc 16:17:11 06/11/2020 (Lượt xem: 6032)
Năm 2020

Năm 2020, kinh tế của tỉnh tiếp tục giữ được sự tăng trưởng

BTO- Sáng nay (6/11), Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An chủ trì đã có cuộc họp để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Tham dự cuộc họp có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai, lãnh đạo HĐND tỉnh, các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ban, ngành trong tỉnh.

Bí Thư Tỉnh ủy chỉ đạo tại cuộc họp

Theo UBND tỉnh, trong năm 2020, sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng, các công trình, dự án điện được đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Hạ tầng các khu, cụm công nghiệp tiếp tục được đầu tư xây dựng. Hoạt động thương mại, dịch vụ, giá cả hàng hóa cơ bản ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Xuất khẩu hải sản và thanh long được duy trì. Sản xuất nông nghiệp có nhiều cố gắng, diện tích gieo trồng cây lâu năm, sản lượng thanh long, cao su tăng so với năm trước. Dự ước kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu như tốc độ tăng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) 4,5%; giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 36.384 tỷ đồng, đạt 99,9% kế hoạch. Diện tích gieo trồng cây ngắn ngày cả năm ước thực hiện 181.390 ha, đạt 96,5% kế hoạch; sản lượng khai thác hải sản 222.000 tấn…

Ngoài ra, chất lượng giáo dục các cấp học tiếp tục được duy trì, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh được chú trọng.Công tác khám chữa bệnh tiếp tục đáp ứng được nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được tập trung chỉ đạo. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2020 (ở 3 cấp) 1.301/1.301 công dân, đạt 100%. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh…

Sản lượng khai thác hải sản 222.000 tấn

Sau khi nghe ý kiến đóng góp và nhận được thống nhất cao của các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư Tỉnh ủy Dương Văn An đánh giá: Với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, ngành, địa phương nên tình hình các mặt tiếp tục ổn định, nhất là kinh tế của tỉnh tiếp tục giữ được sự tăng trưởng; tốc độ tăng tổng sản phẩm nội tỉnh đạt 4,5%, bảo đảm thực hiện mục tiêu “kép” vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, vừa phòng chống dịch Covid- 19 có hiệu quả…

Tuy nhiên, đáng lưu ý nhiều khoản thu ngân sách đạt thấp so với dự toán HĐND tỉnh giao. Tiến độ xây dựng và thu hút dự án đầu tư thứ cấp vào các khu, cụm công nghiệp còn chậm. Sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do nắng hạn kéo dài; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nguy cơ, phức tạp…

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đặt ra một số chỉ tiêu chủ yếu như tốc độ tăng GRDP từ 7,45 % trở lên; kim ngạch xuất khẩu 721 triệu USD; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 8.320 tỷ đồng…Để đạt được các mục tiêu đề ra, lãnh đạo tỉnh đề nghị các cấp ngành tập trung đôn đốc, đề nghị các bộ, ngành Trung ương liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án sân bay Phan Thiết. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đồng thời, huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh; tranh thủ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ để đầu tư các công trình trọng điểm, bức xúc của tỉnh. Thực hiện tốt tái cơ cấu đầu tư công, ưu tiên phân bổ vốn tập trung hoàn thành các dự án trọng điểm. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thu ngân sách, tạo nguồn thu để tăng chi đầu tư phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp ngành thường xuyên nắm chắc tình hình an ninh trật tự, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ đầu, không để xảy ra phức tạp, phát sinh điểm nóng. Mặt khác, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; đẩy mạnh cải cách hành chính…

Kiều Hằng