Cập nhật lúc 17:05:51 31/10/2020 (Lượt xem: 17211)

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

- Tên Bên mời thầu: Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Tánh Linh

- Tên gói thầu: Mua vắc xin tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2020.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng : Từ 8 giờ 00p ngày 31 tháng 10 năm 2020 đến trước 8 giờ 00p ngày 05 tháng 11 năm 2020 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện Tánh Linh.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 8 giờ 00p ngày 05  tháng 11 năm 2020 tại Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Tánh Linh.

- HSĐX sẽ được mở công khai vào lúc 8 giờ 30p (giờ Việt Nam), ngày 05 tháng 11 năm 2020 tại Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Tánh Linh.