Cập nhật lúc 08:29:21 27/10/2020 (Lượt xem: 9890)
Phát huy truyền thống 44 năm hìn

Phát huy truyền thống 44 năm hình thành và phát triển Báo Bình Thuận

BT- Trong suốt 44 năm xây dựng, đổi mới và phát triển (27/10/1976 – 27/10/2020), Báo Bình Thuận luôn phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, chủ động vượt qua mọi khó khăn để không ngừng phát triển và đổi mới. Báo luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích, định hướng chính trị, tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xứng đáng là tiếng nói của Ðảng bộ, chính quyền, là diễn đàn của nhân dân các dân tộc tỉnh Bình Thuận.

Như chúng ta đã biết, công tác tuyên truyền có vai trò hết sức quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng, chính trị của Đảng, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, củng cố niềm tin, định hướng tư tưởng đúng đắn cho toàn xã hội. Phải khẳng định rằng, thời gian qua, Báo Bình Thuận đã không ngừng nâng cao chất lượng của các loại hình báo chí như báo in, báo điện tử nhằm mục đích phục vụ công tác tuyên truyền, phát huy tốt vai trò là cầu nối thông tin đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đội ngũ phóng viên, cộng tác viên không ngừng được kiện toàn, quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động báo chí đúng định hướng, kịp thời phản ánh sinh động các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông và mạng xã hội, sự chống phá của các thế lực thù địch đã tác động lớn tới tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, thời gian qua Báo Bình Thuận đã phát huy ưu thế của 2 loại hình báo chí là báo in và báo điện tử để lãnh sứ mạng đấu tranh trực tiếp và gián tiếp với những luận điệu sai trái, xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch. Từ đó, Báo Bình Thuận đã trở thành công cụ, phương tiện, vũ khí sắc bén để tuyên truyền, đấu tranh, phản bác, là diễn đàn huy động được đông đảo lực lượng tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bằng sự tương tác đa chiều rõ rệt với bạn đọc.

Ngoài ra, Báo Bình Thuận còn tập trung làm tốt công tác tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là xây dựng nông thôn mới, giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình trọng điểm của tỉnh, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng… trong những năm qua. Báo Bình Thuận là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, là tiếng nói và diễn đàn của chính quyền và nhân dân địa phương, nên những năm qua Báo Bình Thuận còn có nhiều cố gắng để không ngừng nâng cao chất lượng tờ báo. Thông tin kịp thời, chính xác thông tin chính thống của Đảng và Nhà nước đến với bạn đọc. Trong điều kiện báo in ngày càng thu hẹp do sự lấn át của báo hình và báo mạng, nhưng Báo Bình Thuận vẫn phát hành bình quân gần 6.000 tờ/kỳ, đây là một cố gắng lớn của tập thể Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo.

Để không ngừng nâng cao chất lượng các loại hình báo chí, báo điện tử đã thực hiện nâng cấp tốc độ truy cập, nâng cấp website, xây dựng tòa soạn hội tụ, đặc biệt tiếp tục duy trì và phát triển trang tiếng Anh, trang du lịch, video clip, tọa đàm. Nội dung tin, bài cũng được cập nhật kịp thời, mang tính thời sự hơn, tin, bài khá phong phú, truyền tải thông tin và hình ảnh qua nhiều thể loại trong cả nước, vì thế đã thu hút được lượng độc giả truy cập khá lớn. Số lượng truy cập Báo Bình Thuận điện tử đạt bình quân 200.000 lượt/ngày, trang tiếng Anh đạt 3.500 lượt và trang du lịch 2.100 lượt truy cập.

Phải khẳng định rằng, Báo Bình Thuận luôn bám sát các chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để tuyên truyền. Phối hợp với các ban, ngành đề ra kế hoạch tuyên truyền từng tháng, từng số báo, phát triển đúng hướng, từng bước nâng cao chất lượng 2 loại hình báo chí và số lượng phát hành cũng như lượng truy cập báo điện tử hàng ngày. Từ đó Báo Bình Thuận đã tuyên truyền kịp thời các hoạt động của lãnh đạo tỉnh, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND và UBND tỉnh. Tuyên truyền các ngành, các cấp triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm. Tuyên truyền hoạt động tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận... Với những thành tích đó, Báo Bình Thuận đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba, được UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen…

Nhìn lại chặng đường 44 năm hình thành và phát triển của Báo Bình Thuận, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức để thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền theo tôn chỉ mục đích của báo chí cách mạng, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Đồng thời, định hướng đúng đắn dư luận xã hội, cổ vũ, động viên, tạo sự thống nhất cao trong các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân. Phát huy truyền thống 44 năm hình thành và phát triển của Báo Bình Thuận, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo Bình Thuận sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho người làm báo. Làm tốt nhiệm vụ được giao, là cầu nối đưa những chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước tới nhân dân. Tiếp tục ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nêu cao đạo đức nghề nghiệp của người làm báo...

Bình Thuận