Cập nhật lúc 16:32:56 23/10/2020 (Lượt xem: 8974)

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BÌNH THUẬN

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

1. Số lượng viên chức cần tuyển: 17 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

- Tiếp nhận vào viên chức các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng: 1 chỉ tiêu

- Xét tuyển viên chức công khai: 16 chỉ tiêu

 (Chi tiết theo Phụ lục 01 kèm theo thông báo số 513/TB-TTKĐ ngày 22/10/2020 của Trung tâm)

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

a) Người  có  đủ  điều  kiện  sau  đây  không  phân  biệt  dân  tộc,  nam,  nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển, lý lịch rõràng.

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí cầntuyển.

- Có phẩm chất chính trị, đạo đứctốt.

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệmvụ.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

4. Nội dung và hình thức xét tuyển:

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 theo quy định.

b) Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

5. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

  - Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 22/10/2020 - 22/11/2020.

 - Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển tại Trung tâm Kiểm định xây dựng Bình Thuận, số 347 đường Võ Văn Kiệt, phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết, Bình Thuận.

 - Phí tuyển dụng: 500.000 đồng/01 thí sinh

  - Điện thoại liên hệ: 0252.3722336

 6. Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển:

 a) Thời gian tổ chức xét tuyển: Dự kiến cuối tháng 11 và tháng 12/2020

 b) Địa điểm tổ chức xét tuyển:

 - Vòng 1: Tại Trung tâm Kiểm định xây dựng Bình Thuận.

  - Vòng 2: Tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, số 205 Lê Lợi, TP. Phan Thiết, Bình Thuận.

Chi tiết về Kế hoạch và Thông báo tuyển dụng của Trung tâm được đăng tải trên Website Sở Xây dựng.