Cập nhật lúc 09:01:22 13/10/2020 (Lượt xem: 10160)

Bức thư tâm huyết Bác Hồ gửi giới công thương 75 năm trước

BTO- Cách đây 75 năm, ngày 13/10/1945, sau khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa ra đời được hơn một tháng, trong hoàn cảnh kinh tế kiệt quệ, ngân quỹ trống rỗng, giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm bủa vây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bức thư đầy tâm huyết gửi cho giới công thương Việt Nam. Người nhấn mạnh vai trò to lớn của các doanh nghiệp, doanh nhân trong công cuộc kiến thiết đất nước, Bác viết: "Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp đỡ giới thương nhân trong công cuộc kiến thiết này. Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà doanh nghiệp thịnh vượng. Vậy, tôi mong giới công thương nỗ lực khuyên các nhà công nghiệp và thương nghiệp mau mau gia nhập công thương cứu quốc đoàn, cùng đưa vốn vào làm công cuộc ích quốc lợi dân". Bức thư ngắn gọn chưa đầy 200 chữ nhưng chứa đựng tư tưởng, tình cảm của Người dành cho giới doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam.

Tôn vinh 100 Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2019. Ảnh IT

Để ghi nhớ những lời dạy của Người, ngày 20/9/2004 Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 13/10 hàng năm là "Ngày Doanh nhân Việt Nam", để tôn vinh những doanh nghiệp và doanh nhân có đóng góp to lớn cho sự phát triển KT-XH của đất nước.

Từ đó đến nay 75 năm đã trôi qua nhưng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về doanh nghiệp, doanh nhân trong bức thư ấy vẫn còn nguyên giá trị. Đảng, nhà nước, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam đang nỗ lực thực hiện tư tưởng của Người. Đảng - Chính phủ luôn cố gắng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, bình đẳng theo cơ chế thị trường; bãi bỏ các rào cản về thể chế, cơ chế, chính sách và các quy định kinh doanh không cần thiết; trân trọng lắng nghe ý kiến góp ý, hiến kế của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân để lãnh đạo đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Đất nước ta sau 1/3 thế kỷ tiến hành đổi mới, khu vực kinh tế tư nhân ngày càng góp phần quan trọng trong phát triển KT-XH, tạo ra các sản phẩm hàng hóa - dịch vụ cho xã hội, công ăn việc làm cho nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội, đưa đất nước ta hội nhập với thế giới. Nhiều doanh nhân Việt Nam đã khẳng định được tên tuổi, thương hiệu của mình trên thị trường trong nước và thế giới. Hàng triệu doanh nhân Việt Nam đã đi tiên phong trong công cuộc phát triển kinh tế, đưa đất nước thoát khỏi đói nghèo và ngày nay tiếp tục là "người lính" đi đầu trong xây dựng làm giàu đất nước, đóng góp vào công cuộc "ích quốc lợi dân".

Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam năm nay trong hoàn cảnh đại dịch Covid - 19 ảnh hưởng nặng nề, dai dẳng đến lực lượng doanh nghiệp nước nhà. Nhiều giải pháp đang được Chính phủ thực hiện nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Ôn lại bức thư tâm huyết Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi giới công thương 75 năm trước, để thêm nỗ lực vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi kinh tế.

Khôi Nguyên