Cập nhật lúc 15:18:48 10/10/2020 (Lượt xem: 11478)
NGHỊ QUYẾT Quy định nội dung và

NGHỊ QUYẾT Về việc phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn đầu tư và thời gian thực hiện dự án Nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận

Xem nội dung nghị quyết tại đây