Cập nhật lúc 14:09:16 01/10/2020 (Lượt xem: 143)
MS 135 - Hoàng hôn trên biển

MS 139 - Vẽ đẹp dưới lòng đại dương

 Ảnh chụp tại Bãi Sau  biển Hòn Rơm, Mũi Né ngày 23/8/2020