Cập nhật lúc 16:05:18 24/09/2020 (Lượt xem: 2476)
Ứng dụng công nghệ thông tin tại

Ứng dụng công nghệ thông tin tại các Trạm y tế

BTO- Thực hiện “Đề án triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Trạm y tế xã, phường giai đoạn 2018 - 2020” của Bộ Y tế, trong những năm gần đây ngành y tế của tỉnh đã chỉ đạo phổ biến, quán triệt việc xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử trong công chức, viên chức từ Trạm y tế xã, phường, thị trấn đến các đơn vị y tế tuyến huyện, các Bệnh viện tuyến tỉnh. Xác định việc xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử là nhiệm vụ quan trọng, tạo cơ sở tiến đến mục tiêu quản lý hồ sơ theo dõi sức khỏe của từng người dân, đồng bộ và kết nối hệ thống thông tin giữa y tế xã với y tế huyện để theo dõi, quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn.

Theo đó, Sở y tế đã phối hợp với VNPT Bình Thuận thực hiện thí điểm xây dựng hồ sơ sức khỏe cá nhân cho nhân dân 2 xã Ngũ Phụng và Long Hải, huyện Phú Quý với số hồ sơ được tạo là 24.917 hồ sơ. Phương pháp thực hiện là trích xuất, nhập lại hồ sơ từ phần mềm quản lý khám, chữa bệnh đã triển khai. Trong 5 tháng đầu năm 2020, Sở Y tế còn triển khai xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử hỗ trợ phòng, chống dịch Covid – 19 cho các đối tượng được ưu tiên.

Hiện tại tỉnh Bình Thuận chưa chính thức chọn nhà cung cấp phần mềm hồ sơ sức khỏe. Trong năm 2018, mới chọn VNPT Bình Thuận để triển khai thí điểm, do nhà cung cấp này đang triển khai phần mềm quản lý khám bệnh, chữa bệnh (VNPT-HIS).

Dự kiến tỉnh sẽ chọn phần mềm do Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế xây dựng, cung cấp. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chi tiết về thực hiện hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào đầu tư mua mới hoặc nâng cấp máy chủ tại Sở Y tế và máy tính ở các Trạm Y tế. Nâng cấp đường truyền Internet ở các xã vùng cao, vùng xa, vùng hải đảo và chọn phần mềm do Cục công nghệ thông tin (Bộ Y tế) xây dựng để triển khai. Tổ chức tập huấn về xây dựng, duy trì, cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử cho công chức, viên chức ở Sở Y tế, các cơ quan, đơn vị y tế tuyến tỉnh.

Về triển khai hạ tầng công nghệ thông tin, các Bệnh viện đa khoa, Bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật, các Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố có đủ hệ thống máy chủ kết nối đến từng máy tính ở các khoa, phòng.

Các Phòng khám đa khoa khu vực, Trạm Y tế xã, phường, thị trấn đều có từ 2 máy tính trở lên. Các đơn vị đều sử dụng đường truyền mạng bằng cáp quang, tốc độ đường truyền internet của các nhà cung cấp dịch vụ tạm thời đáp ứng việc sử dụng phần mềm qua môi trường internet.

Hiện tại các Phòng khám đa khoa khu vực, Trạm Y tế xã, phường, thị trấn đều kết nối hệ thống Internet băng thông rộng đến hầu hết các cơ sở y tế, trong đó đã có hơn 74 Trạm Y tế có đường truyền internet, các Trạm Y tế còn lại có đường truyền internet cáp đồng.

 Các đơn vị khám, chữa bệnh đã cơ bản chuẩn hóa danh mục sử dụng tại đơn vị theo danh mục dùng chung áp dụng trong khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế. Tất cả các đơn vị y tế từ tuyến huyện trở lên đều có viên chức phụ trách công nghệ thông tin có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, các bệnh viện tuyến tỉnh có thành lập Tổ công nghệ thông tin, nhân lực từ 2 - 4 người.

Trong thời gian qua, viên chức, người lao động các cơ sở khám, chữa bệnh từ tuyến tỉnh đến xã đã được nâng cao trình độ, kỹ năng khai thác các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác y tế. Về xây dựng và triển khai phần mềm tin học quản lý hoạt động trạm y tế xã, phường, thị trấn đều sử dụng phần mềm của Cục công nghệ thông tin (Bộ Y tế) hỗ trợ, không xây dựng phần mềm riêng.

Đã triển khai áp dụng phần mềm thống kê y tế điện tử ở các đơn vị y tế theo quy định của Bộ Y tế. Tiến hành cập nhật, thống kê, tổng hợp báo cáo từ tuyến xã đến tỉnh trên phần mềm. Việc quản lý thông tin, dữ liệu thực hiện theo đúng các quy định của Bộ Y tế về quản lý thông tin, dữ liệu, đảm bảo quản lý được tất cả các chỉ tiêu thống kê, hiển thị biểu mẫu báo cáo thống kê theo quy định.

Sở Y tế cho biết, thời gian tới sở sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, xây dựng kế hoạch đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hoạt động Trạm Y tế xã, phường, thị trấn. Triển khai các phần mềm đồng bộ, bảo đảm kết nối liên thông và chia sẻ thông tin với các hệ thống thông tin bệnh viện, hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR), hệ thống giám định và thanh toán bảo hiểm y tế, hệ thống thống kê y tế điện tử trong toàn quốc….

PHAN LIÊN