Cập nhật lúc 18:37:45 11/09/2020 (Lượt xem: 7370)
Từ ngày 13 đến 16/10 sẽ tổ chức

Từ ngày 13 đến 16/10 sẽ tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

BTO- Ngày 10/9/2020, Tỉnh ủy Bình Thuận ban hành Thông báo số 367-TB/TU về thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, Tỉnh ủy Bình Thuận quyết định tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong các ngày 13, 14, 15 và 16/10/2020;

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, có nhiệm vụ: Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh trong 5 năm (2020 - 2025); Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

NGỌC TÀI