Cập nhật lúc 14:08:01 12/08/2020 (Lượt xem: 2791)

Dạy nghề và tạo việc làm cho phụ nữ nông thôn 

BTO - Trong 10 năm qua, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh luôn chủ động đề ra nhiều giải pháp tạo việc làm cho hội viên, phụ nữ thông qua việc xây dựng các tổ/nhóm/câu lạc bộ ngành, nghề phù hợp với đặc thù của địa phương, phối hợp tổ chức nhiều ngành, nghề cho chị em như nghề thủ công mỹ nghệ, đan lát may tre, may gia công… Hội luôn chú ý đến đối tượng phụ nữ chưa có việc làm hoặc việc làm thiếu ổn định để quan tâm hỗ trợ vốn, trang bị kiến thức giúp các chị chủ động thực hiện nhu cầu về sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh để có việc làm ổn định.

Đồng thời, với việc chủ động mở lớp dạy nghề cho chị em phụ nữ, chương trình phối hợp về việc đẩy mạnh công tác dạy nghề cho lao động nữ giữa Hội LHPN và ngành Lao động TBXH cũng được triển khai thực hiện tốt, Hội đã lồng ghép vào các chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm, chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục - đào tạo và các dự án, đề án khác có liên quan;hướng dẫn các đơn vị, các cơ sở dạy nghề thực hiện nội dung xây dựng chương trình, giáo trình dạy nghề đặc thù cho lao động nữ và nội dung đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm. Đặc biệt là về mô hình tổ chức hoạt động của cơ sở dạy nghề của các cấp Hội LHPN thực hiện các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, dạy nghề cho lao động nông thôn. Hướng dẫn Hội cơ sở tổ chức thực hiện tuyên truyền trực tiếp Chỉ thị của Đảng, Đề án của Chính phủ đến HVPN và nhân dân trong các buổi sinh hoạt, đã tổ chức 3.739 cuộc tuyên truyền cho 368.119 lượt phụ nữ; phát tờ rơi đăng bài trên 364 chuyên trang, chuyên mục, tin, bài về dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ trên phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền về Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 27/1/2011 của UBND tỉnh thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”; Quyết định số 295/QĐ- TTg ngày 26/2/2010 của Thủ tướng Chính phủvề phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010 – 2015”

Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đến thăm và làm việc trực tiếp với các địa phương về tình hình thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010 – 2015”…,

Các cấp Hội đã tổ chức khảo sát nhu cầu của 1.600 chị trong độ tuổi lao động, gặp khó khăn, vướng mắc mong muốn được học ngành nghề phù hợp với bản thân để có việc làm ổn định, tăng thu nhập, nữ thanh niên có nhu cầu học các nghề như: Nữ công gia chánh, Ttếng Anh, nhà hàng, tin học, nấu ăn, pha chế, uốn tóc, trang điểm cô dâu… , phụ nữ lớn tuổi có nhu cầu học kiến thức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để tự tạo việc làm ở địa phương. Trên cơ sở chỉ tiêu phát động thi đua của Hội LHPN tỉnh, 10 năm qua, các cấp Hội phối hợp triển khai tổ chức đào tạo nghề 966 lớp/25.431 phụ nữ; giới thiệu việc làm cho 8.952 phụ nữ tại địa phương; tổ chức 2.168 lớp tập huấn với các nội dung hỗ trợ kiến thức ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để sản xuất để tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao và an toàn cho 91.573 người tham dự. Với các hình thức trên đã giúp cho hội viên phụ nữ thực hiện sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh… có việc làm ổn định, tăng thu nhập ổn định cuộc sống gia đình.

Ngoài công tác dạy nghề, các cấp hội luôn chú trọng xây dựng mô hình hỗ trợ tạo việc làm cho phụ nữ học nghề như: “Tổ hợp tác đan mây tre hàng thủ công mỹ nghệ”, “Tổ hợp tác thu mua và sơ chế hải sản”, “Tổ hợp tác thêu tay truyền thống”, “Tổ bóc tách hạt điều”,“Tổ đan giỏ lục bình”, “May gia công”, vót đũa, sơ chế hành, đính cườm… giải quyết việc làm cho 1.081 lao động nữ nhàn rỗi tại địa phương. Thực hiện Đề án 939 của Thủ tướng Chính phủ về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017 - 2025, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội thảo “Định hướng hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” tại tỉnh. Hội đã tổ chức khảo sát ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp có 913 chị tham gia; tổ chức “Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp” tại tỉnh, qua đó, Hội đã vận động tổ chức Phát triển Hà Lan – SNV hỗ trợ kinh phí có các ý tưởng khởi nghiệp đạt giải cao và có tính khả thi như: Ý tưởng sản xuất rượu Thanh Long,; ý tưởng sản xuất sản phẩm từ mủ trôm tham gia “Ngày Hội việc làm phụ nữ - Tự hào thương hiệu Việt”; tham gia tọa đàm chia sẻ thông tin về khởi nghiệp, kết nối, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Hội đã tổ chức 9 lớp tập huấn kỹ năng hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp cho 228 cán bộ Hội các cấp và hỗ trợ 2.437 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

Có thể nói công tác dạy nghề của các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh 10 năm qua đã tạo điều kiện cho hàng ngàn chị em phụ nữ có cơ hội tìm kiếm việc làm thuận lợi, tạo thu nhập ổn định cho các hộ gia đình hội viên phụ nữ./.

Phương Nguyên