Cập nhật lúc 11:12:41 10/08/2020 (Lượt xem: 15180)
Lịch tiếp công dân của Báo Bình

Lịch tiếp công dân của Tổng Biên tập Báo Bình Thuận

BTO- Thực hiện Chỉ thị số 53 - CT/TU, ngày 5/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về  tăng  cường  sự  lãnh  đạo  của  Đảng  đối  với  công  tác  tiếp  công  dân  và  giải quyết khiếu nại, tố cáo; căn cứ Quy định số 11- QĐi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân; Báo  Bình  Thuận  thông  báo  lịch  tiếp  công  dân  năm  2020  như sau:

Thời gian Tổng Biên tập Báo Bình Thuận tiếp công dân: Thứ năm của tuần thứ 2 hàng tháng (sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 14 giờ đến 17 giờ).

Địa điểm tiếp công dân: Phòng Tiếp dân – Báo Bình Thuận (số 335 đường Võ Văn Kiệt, phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Ban Biên tập Báo Bình Thuận thông báo để các tổ chức, cá nhân trong tỉnh biết, đăng ký nội dung gửi về Phòng Hành chính – Trị sự Báo Bình Thuận (trước 7 ngày theo lịch tiếp công dân hàng tháng tại thông báo này).

BTO