Cập nhật lúc 09:59:13 06/08/2020 (Lượt xem: 14973)
Công ty cần đẩy nhanh tiến độ bồ

Công ty cần đẩy nhanh tiến độ bồi thường đất cho dân

BT- Một số hộ dân ở xã Sông Phan (Hàm Tân) phản ánh: Công ty TNHH Phú Đạt khai thác đất sét sát ruộng lúa của các hộ dân, làm ảnh hưởng đến sản xuất. Nhiều hộ dân có đất nằm trong khu vực mỏ đất sét, nhưng công ty chưa thỏa thuận bồi thường, hỗ trợ, gây bức xúc cho nhân dân.

Chúng tôi tìm hiểu được biết: Công ty TNHH Phú Đạt được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác đất sét gạch ngói, với diện tích 32,8 ha tại xã Sông Phan, Hàm Tân. Sau khi cấp giấy phép công ty đã tiến hành khai thác đất sét trong phần diện tích đất 8,3 ha đã thỏa thuận bồi thường cho các hộ dân, với độ sâu trung bình khoảng 3 m. Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện đã kiểm tra thực địa khu vực khai thác mỏ đất sét cho thấy: Xung quanh diện tích khai thác mỏ đất sét 8,3 ha của công ty là đất suối, có một phần đất trồng cây bạch đàn, thanh long và đất đang để trống đã được công ty thỏa thuận bồi thường cho các hộ dân. Qua đối chiếu bản đồ địa chính của xã Sông Phan có 2 thửa đất trồng lúa của các hộ dân nằm gần khu vực khai thác đất sét của công ty, gồm: Thửa đất số 77, có diện tích 819,2 m2 và thửa đất số 126, có diện tích 950,3 m2. Cả 2 thửa đất trồng lúa đều nằm trong diện tích 32,8 ha mỏ đất sét, nhưng công ty chưa thỏa thuận bồi thường cho các hộ dân. Việc các hộ dân phản ánh công ty múc đất sét sát ruộng lúa làm rút nước ruộng nên không sản xuất được là chưa có cơ sở, vì đất trong khu vực mỏ là đất sét có khả năng giữ nước và chống thấm nước rất tốt.

Để bảo vệ quyền lợi cho các hộ dân có đất trong khu vực mỏ đất sét, các ngành chức năng huyện đã đề nghị Công ty TNHH Phú Đạt đẩy nhanh tiến độ thỏa thuận bồi thường đất cho các hộ dân, nhằm đảm bảo lợi ích giữa 2 bên và yêu cầu công ty tuân thủ đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác mỏ đất sét.                             

Khánh HuyỀn