Cập nhật lúc 10:12:00 24/07/2020 (Lượt xem: 7150)
khai mạc Đại hội đại biểu Đảng b

khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tánh Linh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Xác định hướng đột phá của ngành nông nghiệp

BT- Sáng qua (23/7), Đảng bộ huyện Tánh Linh long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các Mẹ Việt Nam anh hùng và lãnh đạo các ban đảng, sở ngành trong tỉnh, cùng 249 đại biểu, đại diện cho hơn 3.000 đảng viên trên địa bàn huyện.

Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Ngọc Lân

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh nhấn mạnh: Trong 5 năm qua, trong điều kiện còn không ít khó khăn, thử thách, diễn biến thời tiết thất thường, phát sinh dịch tả heo châu Phi và nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song Đảng bộ huyện Tánh Linh đã đoàn kết, nỗ lực, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tình hình thực tiễn của địa phương để cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tánh Linh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015- 2020 đạt nhiều kết quả quan trọng.

Nổi rõ, kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Nông nghiệp phát triển mạnh với vùng lúa chuyên canh chất lượng cao ngày càng mở rộng. Qua đó, hình thành và xây dựng được một số thương hiệu sản phẩm nông nghiệp gắn với bao tiêu sản phẩm. Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được xác định là khâu then chốt, là nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ qua. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy tiếp tục được đổi mới, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng ở cơ sở và đội ngũ đảng viên từng bước được nâng lên…

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tánh Linh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Ngọc Lân

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý huyện cần thẳng thắn nhìn nhận lại một số hạn chế, thiếu sót cần khắc phục như quy mô kinh tế huyện nhà vẫn còn khá nhỏ. Tánh Linh là huyện xác định phát triển nông nghiệp, nhưng chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp còn chậm, hiệu quả mang lại chưa cao. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, nhất là khoáng sản, quản lý và bảo vệ rừng có lúc, có nơi còn bất cập; đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn…

Do đó trong 5 năm tới, huyện Tánh Linh cần tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Qua đó, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong từng lĩnh vực, quyết tâm và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đại hội. Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh chỉ rõ: Cần xác định Tánh Linh là huyện nông nghiệp, có lợi thế từ nông nghiệp và hướng đi lên từ nông nghiệp. Từ đó, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với liên kết, xây dựng chuỗi giá trị, tạo đầu ra vững chắc cho sản phẩm. Xác định đây là hướng đột phá của ngành nông nghiệp, cũng là đột phá về kinh tế huyện nhà. Tiếp tục phát triển các sản phẩm nông nghiệp lợi thế của huyện, đổi mới, cải tiến giống các loại cây trồng gắn với ứng dụng công nghệ cao để tăng giá trị sản phẩm…

Để lãnh đạo thực hiện đạt kết quả cao nhất nhiệm vụ trên, đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh lưu ý, khâu then chốt là phải tăng cường công tác xây dựng Đảng. Trong đó, phải chú ý nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở, bảo đảm tổ chức đảng các cấp phải đủ sức lãnh đạo, triển khai thực hiện đạt kết quả nhiệm vụ chính trị đề ra. Trước hết, phải đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị - tư tưởng theo hướng thiết thực, phù hợp với từng đối tượng. Chú ý bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác thông tin xuyên tạc, xấu độc trên internet và mạng xã hội. Tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đặc biệt quan tâm làm tốt các khâu, các bước của công tác cán bộ; chú ý công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số… Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp; phải hết sức chú ý xây dựng khối đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động để cùng triển khai thực hiện đạt kết quả nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025…

Kiều Hằng