Cập nhật lúc 11:03:12 20/07/2020 (Lượt xem: 4525)
Khai mạc kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh

Khai mạc kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa X

BTO- Sáng nay (20/7), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, kỳ họp thứ 10 – HĐND tỉnh khóa X chính thức khai mạc. Tham dự kỳ họp có đại diện Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các đại biểu HĐND tỉnh khóa X. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì kỳ họp.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: Kỳ họp lần này sẽ xem xét, cho ý kiến những vấn đề quan trọng về kinh tế, xã hội và các công việc quan trọng khác của tỉnh nhà. Trong đó khẳng định: 6 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid- 19 và nắng hạn kéo dài, đã tác động nghiêm trọng đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh và đời sống mọi mặt của nhân dân tỉnh  nhà.

Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ, tham gia tích cực, đầy trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nhờ đó, trong 6 tháng qua, sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng; hoạt động thương mại, dịch vụ, giá cả hàng hóa cơ bản ổn định.

Các chính sách an sinh xã hội, nhất là thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được quan tâm thực hiện; đời sống nhân dân ổn định; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

Bên cạnh đó, GRDP 6 tháng đầu năm chỉ tăng 3,81%, là mức tăng thấp nhất trong 5 năm gần đây; công tác kiểm tra, xử lý một số vụ vi phạm thiếu kịp thời, chưa cương quyết…

Tại kỳ họp lần này, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung trọng tâm. Bao gồm xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh… để tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá những mặt được, chưa được, tìm ra nguyên nhân, tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện. Từ đó, xác định những nhiệm vụ trọng tâm. HĐND tỉnh sẽ dành thời gian để thực hiện quyền giám sát thông qua hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh đối với UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan.

Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh thảo luận, xem xét và quyết nghị thông qua 17 nghị quyết trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hoạt động của HĐND tỉnh theo nội dung chương trình kỳ họp mà HĐND tỉnh vừa biểu quyết thông qua. Kỳ họp thứ 10 sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng, tác động lớn đến việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (từ 2016- 2020) của tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị đại biểu HĐND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan tham dự kỳ họp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ các phiên họp, dành thời gian để nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến có chất lượng vào nội dung kỳ họp, nhất là các giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để các nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp này có tính khả thi cao, đáp ứng sự mong đợi, tin tưởng của cử tri và nhân dân tỉnh nhà.

Phó Chủ tịch Thường trực Lương Văn Hải báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm  và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Trong sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Văn Hải  trình bày báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh- quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; các đại biểu đã thảo luận tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm.

 Kỳ họp dự kiến diễn ra từ ngày 20 - 22/7. Trong đó, buổi sáng ngày 21/7, HĐND tỉnh sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước tăng 3,81% so với cùng kỳ năm trước (mục tiêu đề ra tăng 7,22%). trong đó: Nhóm ngành nông - lâm nghiệp và thủy sản giảm 0,22% (mục tiêu tăng 2,67%); công nghiệp - xây dựng tăng 15,05% (mục tiêu tăng 11,71%), bao gồm: Công nghiệp tăng 15,62%, xây dựng tăng 11,08%; dịch vụ giảm 3,18% (mục tiêu tăng 7,0%).

K.Hằng- T. Thủy - Đình Hòa