Cập nhật lúc 10:14:52 14/07/2020 (Lượt xem: 3116)
Gương sáng trong phong trào thi

Gương sáng trong phong trào thi đua yêu nước

BT- Những năm qua, phát huy tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”, người cao tuổi (NCT) tỉnh Bình Thuận đã khẳng định vai trò to lớn của mình trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương.  

Ông Đào Xuân Nay – Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh trao quà cho người cao tuổi.

Tuổi cao – chí càng cao

Phát huy vai trò NCT với tinh thần “Tuổi cao – chí càng cao, nêu gương sáng về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” là nội dung trọng tâm trong phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao – Gương sáng” của các cấp hội trong 5 năm (2015 – 2020). Ông Đào Xuân Nay – Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh cho biết: Thực hiện phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”, các nội dung đã được từng cấp hội cụ thể hóa, trong đó mấu chốt là phát huy được vai trò tích cực của người cao tuổi trên mọi lĩnh vực.

Trên mặt trận xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, hiện toàn tỉnh có hơn 90.000 hội viên thì có 28.308 hội viên còn trực tiếp sản xuất. Trong đó có 799 chủ trang trại, doanh nghiệp, đã thu hút và tạo việc làm cho hơn 2.500 lao động tại địa phương. 5 năm qua, bằng nguồn quỹ do Hội NCT cơ sở đóng góp, các chi, tổ hội đã giúp cho 15.987 hội viên vay số tiền trên 39,5 tỷ đồng để sản xuất, làm kinh tế gia đình góp phần giảm nghèo. Qua đó đã giúp cho hơn 2.000 hộ thoát nghèo, từ trung bình lên khá có 4.284 hộ.

Bên cạnh phát triển kinh tế, thì phong trào “Chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được đông đảo NCT gương mẫu thực hiện, vận động con cháu hiến đất, đóng góp tiền của và công sức để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn. Qua 5 năm, các cấp hội đã vận động đóng góp gần 19 tỷ đồng; tự nguyện hiến hơn 93.000m2 đất để làm công trình thủy lợi, đường giao thông nông thôn và tham gia đóng góp gần 18.000 ngày công lao động. Đồng thời, phối hợp xây dựng 14 mô hình “NCT tham gia bảo vệ môi trường”, nông thôn mới, đô thị văn minh. 

Gương sáng cho con cháu

NCT còn phát huy vai trò và uy tín của mình để vận động con cháu và cộng đồng dân cư chú trọng đến học tập, nâng cao dân trí. Việc xây dựng các quỹ khuyến học, gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học ngày càng đi vào chiều sâu và thu được những kết quả tích cực. Thông qua phong trào “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” đã giúp cho các con cháu kính trọng, thương yêu ông bà, cha mẹ. Trách nhiệm, nghĩa vụ, hiếu thảo của con cháu đối với ông bà, cha mẹ được đề cao. Nhiều gia đình vận động con cháu thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Bên cạnh đó, nhiều hội viên NCT đã trực tiếp tham gia các tổ an ninh nhân dân, tổ thanh tra nhân dân, tích cực đấu tranh chống tệ nạn, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi, góp phần giải quyết những mâu thuẫn và vướng mắc ở cơ sở.

Có thể thấy, qua 5 năm thực hiện, phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao – Gương sáng” ngày càng đi vào chiều sâu và đã xuất hiện một số điển hình tiên tiến, cán bộ hội tiêu biểu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đó là Ông Huỳnh Ngọc Tâm, Chủ tịch Hội NCT xã Đức Bình (huyện Tánh Linh) là cán bộ hội tiêu biểu trong công tác đoàn kết, tập hợp NCT tham gia đông đảo sinh hoạt hội; Ông Nguyễn Thắng, Chủ tịch Hội NCT xã Hải Ninh (huyện Bắc Bình) đã kiên trì vận động thực hiện thành công trong phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, góp phần cho địa phương giữ chuẩn nông thôn mới và tiếp tục nâng cao. Hay như ông Nguyễn Khuynh, Chủ tịch Hội NCT xã Tam Thanh (huyện Phú Quý), điển hình trong công tác vận động hội viên NCT tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo...

Những kết quả mà các cấp Hội Người cao tuổi trong tỉnh đạt được thời gian qua đã minh chứng rõ nét về vai trò, vị trí, tiềm năng và sáng tạo của cán bộ, hội viên NCT trong việc đóng góp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Ghi nhận những thành tích đạt được trong 5 năm qua, cán bộ, hội viên NCT được đón nhận nhiều hình thức khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ, BCH TW Hội NCT Việt Nam và UBND tỉnh.

NgỌc Hân