Cập nhật lúc 10:23:14 11/07/2020 (Lượt xem: 3957)
Tánh Linh

Tánh Linh: Biểu dương, khen thưởng 18 tập thể, 30 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

BTO- Sáng ngày 10/7, UBND huyện Tánh Linh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV (giai đoạn 2015-2020). Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; lãnh đạo huyện Tánh Linh; đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của huyện.

Trong 5 năm qua, huyện đã đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến; việc tôn vinh, khen thưởng các điển hình được thực hiện kịp thời, đúng thực chất, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới tiếp tục nhận được sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong huyện. Trong 5 năm, toàn huyện đã đầu tư 223 tuyến đường giao thông, với chiều dài hơn 86,45 km; 9/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới chiếm tỷ lệ 69,23% tăng 5 xã so với năm 2015. Tổng đầu tư nông thôn mới trên 400 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp trên 15 tỷ đồng. Đến nay, 100% đường liên huyện, liên xã, trục xã, hơn 67 % đường trục thôn, hơn 76% đường ngõ, xóm và hơn 69% đường giao thông nông thôn nội đồng được cứng hóa bằng nhựa, bê tông, sỏi cuội; thu nhập bình quân đầu khu vực nông thôn năm 2020 ước đạt 48 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 1,7 lần so với năm 2015.

Bên cạnh đó, huyện đã thực hiện đồng bộ các chương trình, dự án hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và thực hiện tốt công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn thực hiện và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả. Công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân được nâng lên; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới và các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được triển khai rộng khắp. Việc thực hiện các chính sách xã hội, chính sách với người có công tiếp tục được quan tâm; công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững... Trong 5 năm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện đã được Đảng, Nhà nước, UBND tỉnh ghi nhận và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân.

Nhân dịp này, hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 18 tập thể, 30 cá nhân điển hình tiên tiến. Đồng thời phát động động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020- 2025.

MINH LÂM