Cập nhật lúc 15:22:35 09/07/2020 (Lượt xem: 2740)
Sông Phan về đích xã nông thôn m

Sông Phan về đích xã nông thôn mới

BTO- Là xã miền núi của huyện Hàm Tân, việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gặp không ít khó khăn, do xuất phát điểm thấp nhưng với những chủ trương, giải pháp phù hợp, đến nay, xã Sông Phan đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí để chuẩn bị đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào ngày 10/7.

Sông Phan có địa bàn rộng được chia thành 6 thôn, trong đó có 1 thôn thuần đồng bào dân tộc thiểu số Tân Quang. Trước năm 2015, kinh tế chủ yếu kết hợp giữa nông nghiệp, lâm nghiệp và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Thương mại dịch vụ chủ yếu cho việc giao lưu trao đổi hàng hóa của người dân. Tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao, trên 7%, đời sống của nhân dân, đặc biệt là thôn đồng bào dân tộc thiểu số gặp rất nhiều khó khăn.

Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sông Phan đã nỗ lực triển khai nhiều chương trình, đề án kinh tế - xã hội. Kết cấu hạ tầng được đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hạn chế lâm nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Tăng cường và huy động, thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư.

Nhờ sự đột phá trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, điển hình là cây thanh long ruột đỏ nên đời sống người dân cải thiện và phát triển. Đồng thời, chính quyền địa phương đã tập trung vận động nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu giống, vật nuôi. Tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, nhờ đó giá trị sản xuất nông nghiệp của xã không ngừng được tăng lên.

Tổng sản lượng lương thực năm 2019 đạt 6.700 tấn, thu ngân sách nhà nước gần 5 tỷ đồng/ năm. Trong đó, diện tích trồng cây hàng năm 2.447 ha đạt 110% so với đầu nhiệm kỳ, diện tích cây lâu năm 1.046 ha đạt 101%. Sản lượng lương thực, đàn gia súc hàng năm đều đạt chỉ tiêu huyện giao; công tác phòng ngừa dịch bệnh cây trồng, vật nuôi được phát hiện và xử lý, ngăn chặn kịp thời. Trồng rừng tập trung được 510 ha/165 ha đạt 309%, duy trì tốt việc giao khoán bảo vệ 1.622 ha rừng tự nhiên cho 50 hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn dưới 3,4% so năm 2015 là 13,5%. Nông lâm nghiệp phát triển, kéo theo lĩnh vực dịch vụ, thương mại cũng phát triển. Nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh, vận tải được mở ra. Đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, hộ nghèo giảm mạnh, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; trong 5 năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Sông Phan đã huy động trên 122 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 27,62 tỷ đồng, tỉnh 61,16 tỷ đồng, huyện 18,24 tỷ đồng, doanh nghiệp 3,9 tỷ đồng và nhân dân hơn 11 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới theo hướng đồng bộ và từng bước hiện đại.

Với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể Đảng bộ, chính quyền và sự đồng lòng của nhân dân, xã Sông Phan đã vượt qua mọi khó khăn,đến nay đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, vinh dự đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới vào ngày 10/7.

Nguyễn  Phong