Cập nhật lúc 09:15:18 09/07/2020 (Lượt xem: 7017)
Tổ chức Hội thao trong công nhân

Tổ chức Hội thao trong công nhân, viên chức, lao động tại Liên đoàn Lao động cấp huyện, công đoàn cấp ngành năm 2020

BT- Liên đoàn Lao động tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 115/KH-LĐLĐ tổ chức Hội thao trong công nhân, viên chức, lao động tại Liên đoàn Lao động cấp huyện, công đoàn cấp ngành năm 2020. Đây là hoạt động nhằm tạo khí thế thi đua lập thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, ngành, góp phần chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thiết thực chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2020).

Theo tinh thần kế hoạch thì Liên đoàn Lao động cấp huyện, công đoàn cấp ngành phối hợp với chính quyền, chuyên môn cùng cấp tổ chức hội thao trong công nhân, viên chức, người lao động đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của mỗi cấp, ngành, địa phương, cơ sở trong năm 2020.

Được biết, hội thao lần này Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu Liên đoàn Lao động cấp huyện, Công đoàn cấp ngành tiến hành hoàn tất trong quý III/2020 và báo cáo kết quả tổ chức hội thao trước ngày 30/10/2020 để làm cơ sở đánh giá chất lượng hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao hướng về cơ sở. Đồng thời, qua đó đánh giá việc chăm lo của các cấp công đoàn trong việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động toàn tỉnh.

Năm ĐiỀn