Cập nhật lúc 09:33:29 07/07/2020 (Lượt xem: 2235)
Kiểm tra xử lý các hộ chiếm dụng

Kiểm tra xử lý các hộ chiếm dụng đất công

BT- Một số hộ dân ở phường Phú Thủy. TP. Phan Thiết phản ánh: Thời gian qua, nhiều hộ dân ở khu phố 3, 13, 14 đã tự ý chiếm dụng đất công tại khu vực ao lục bình của Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh Bình Thuận để sử dụng và chuyển mục đích sử dụng đất. Nhưng các ngành chức năng thành phố chưa xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết: Năm 2019, UBND TP. Phan Thiết đã thành lập đoàn kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, chiếm dụng đất trái phép của các hộ dân tại khu phố 3, 13, 14, phường Phú Thủy. Qua kiểm tra cho thấy, tại khu phố 14 có 14 hộ dân đã chiếm dụng sử dụng trái phép 1.420 m2 đất và các hộ đã thừa nhận việc chiếm dụng đất của Nhà nước để sử dụng. Các hộ chiếm dụng nhiều nhất là 310,5 m2 đất và hộ chiếm dụng ít là 18,7 m2 đất. Tại khu phố 13 có 8 hộ dân đã chiếm dụng đất Nhà nước sử dụng, trong đó có hộ ông Nguyễn Văn Huỳnh, cư ngụ tại khu phố 11 đã được UBND TP. Phan Thiết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ), quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, thuộc thửa đất số 140, tờ bản đồ số 33, diện tích 506 m2. Mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị. Sau đó, Sở Tài nguyên - Môi trường đã ký cấp lại 5 giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 4 hộ: Nguyễn Thế Vân (2 giấy chứng nhận), Nguyễn Thế Viên, Nguyễn Duy Tân, Nguyễn Thế Vi. Đối với 7 hộ còn lại đã có quá trình khai phá sử dụng đất từ trước khi có Luật Đất đai năm 1987 và sử dụng cho đến nay. Tại khu phố 3 có 12 hộ dân chiếm dụng 403,4 m2 đất Nhà nước để sử dụng và đã thừa nhận việc chiếm dụng đất để sử dụng tạm. Khi Nhà nước thu hồi các hộ dân sẽ tự tháo dỡ hàng rào, công trình xây dựng trả lại đất cho Nhà nước. Nếu Nhà nước bán đất chiếm dụng các hộ dân xin mua lại để sử dụng.

Sau khi có kết quả kiểm tra, UBND thành phố đã tổ chức cuộc họp với các ngành chức năng bàn biện pháp xử lý các hộ dân chiếm dụng đất Nhà nước theo quy định pháp luật.

Khánh Huyền