Cập nhật lúc 09:29:21 06/07/2020 (Lượt xem: 2789)
Xác định rõ trách nhiệm phòng ng

Xác định rõ trách nhiệm phòng ngừa, ứng phó thiên tai

BT- Xác định một số nhiệm vụ cấp bách về phòng, chống thiên tai, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Cảnh yêu cầu các cấp đảng, chính quyền phải nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng tìm kiếm, cứu nạn các cấp, nhất là lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp cơ sở… 

Sự tham gia của các cấp, ngành trong phòng ngừa, ứng phó thiên tai.

Từ chỉ thị…

Chỉ thị số 42/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai nêu rõ: Những năm gần đây, tình hình thiên tai ở nước ta diễn biến ngày càng phức tạp, cực đoan, bất thường. Các vùng, miền trong cả nước đã phải hứng chịu hầu hết các loại hình thiên tai, gây tổn thất nặng nề về người và tài sản của nhân dân. Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương lãnh đạo và tập trung chỉ đạo nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Nhờ vậy, đã góp phần giảm thiểu thiệt hại, từng bước xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai.

Tuy vậy, công tác dự báo, cảnh báo, theo dõi, giám sát, cơ sở dữ liệu, trang thiết bị và công cụ hỗ trợ, khả năng chống chịu của công trình phòng, chống thiên tai còn nhiều bất cập. Sự chủ động thích ứng của người dân còn hạn chế. Một số nơi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền chưa nhận thức được tầm quan trọng, tính phức tạp, khẩn cấp của thiên tai, có lúc còn chủ quan, lơ là. Nhiều quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chưa quan tâm đến yêu cầu phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai…

Đặc biệt, hiện xu thế biến đổi khí hậu, nước biển dâng diễn ra nhanh và phức tạp, thiên tai ngày càng gia tăng, bất thường, cực đoan, gây thiệt hại ngày càng nghiêm trọng. Điều này đặt ra yêu cầu công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian tới phải có sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhằm giảm nhẹ thiệt hại, phát triển bền vững đất nước.  

Đến nhiệm vụ cấp bách

Tại Bình Thuận, để thực hiện Chỉ thị số 42, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Cảnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện các nội dung trên. Trong đó nhấn mạnh về việc xác định một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống thiên tai. Cụ thể, nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị, xã hội tỉnh trước tình hình và tác động tiêu cực ngày càng phức tạp của thiên tai. Mặt khác, nâng cao kiến thức, năng lực cho cán bộ, đảng viên, nhất là cấp cơ sở về công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng và cách thức ứng phó với thiên tai trong nhân dân. Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh cần chỉ đạo phân công, phân cấp, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, gắn với xây dựng cộng đồng an toàn. Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, nhất là hệ thống dự báo khí tượng thủy văn.

Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp đảng, chính quyền phải khẩn trương di dời dân cư vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai. Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Ngăn chặn và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi khai thác, tác động trái phép làm suy thoái, cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, phá vỡ môi trường sinh thái. Làm tốt công tác trồng, quản lý, bảo vệ, nâng cao độ che phủ rừng. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép, góp phần hạn chế tình trạng lũ lớn, gây xói lở đất khi có mưa lớn…

K.HẰng