Cập nhật lúc 14:56:54 03/07/2020 (Lượt xem: 2379)
Biểu dương cá nhân

Biểu dương cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến của ngành y tế

BTO- Sở Y tế phối hợp Công đoàn ngành y tế vừa tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến ngành y tế (2015 – 2020).

Ông Nguyễn Quốc Việt - Giám đốc Sở Y tế trao tặng giấy khen cho 3 tập thể có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2019.

5 năm qua, ngành y tế đã phát động nhiều phong trào thi đua với nội dung, hình thức đa dạng; thực hiện tốt y đức, quy tắc ứng xử; nâng cao đạo đức nghề nghiệp. Điển hình là phong trào cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; phong trào lao động giỏi, sáng tạo giỏi… Trong đó, 15 đề tài cấp tỉnh, 645 đề tài cấp cơ sở, 30 sáng kiến được áp dụng góp phần nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, cải tiến thủ tục hành chính tạo sự hài lòng cho bệnh nhân…

Từ kết quả trên, ngành y tế tỉnh tiếp tục đề ra nhiệm vụ trong 5 năm tới (2020 – 2025). Đó là tăng cường sự đoàn kết; huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển y tế, đặc biệt y tế tuyến cơ sở; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; tăng cường cung cấp dịch vụ y tế đa dạng và chất lượng cao; chủ động phòng, chống dịch bệnh không để dịch lớn xảy ra. Đồng thời, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do UBND tỉnh phát động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng của ngành y tế…

Tại hội nghị, 3 tập thể, 10 cá nhân được Sở Y tế trao tặng giấy khen có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2019. Ban chấp hành Công đoàn ngành y tế cũng trao tặng giấy khen cho 3 tập thể, 10 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào công nhân, viên chức, lao động ngành y tế giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, Sở Y tế  và Công đoàn ngành y tế sẽ tiếp tục bầu chọn các cá nhân, tập thể tham dự hội nghị điển hình tiên tiến cấp trên.

Trang Minh