Cập nhật lúc 16:03:29 26/06/2020 (Lượt xem: 20308)

NGHỊ QUYẾT Quy định mức thu, quản lý và sử dụng Phí thư viện trên địa bàn tỉnh

Nội dung nghị quyết tại đây