Cập nhật lúc 16:01:22 26/06/2020 (Lượt xem: 2780)

NGHỊ QUYẾT Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh

Nội dung Nghị quyết tại đây