Cập nhật lúc 15:57:52 26/06/2020 (Lượt xem: 1703)

NGHỊ QUYẾT Quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Nội dung nghị quyết tại đây