Cập nhật lúc 15:24:06 25/06/2020 (Lượt xem: 2122)

NGHỊ QUYẾT Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

 

Xem chi tiết Nghị quyết tại đây