Cập nhật lúc 15:16:50 25/06/2020 (Lượt xem: 2099)

NGHỊ QUYẾT Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh

Xem chi tiết tại đây