Cập nhật lúc 11:36:11 07/06/2020 (Lượt xem: 1886)
Liên thông dữ liệu để cấp thẻ BH

Liên thông dữ liệu để cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

BTO - Trong năm 2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, phối hợp với BHXH Việt Nam, Bộ Tư pháp thực hiện thí điểm việc kết nối, chia sẻ thông tin qua Trục dữ liệu quốc gia (NGSP) phục vụ liên thông khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định tại Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Y tế.

 Sau khi thực hiện thí điểm liên thông dữ liệu tại 13 tỉnh/thành phố, đã có 15 nghìn trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi được cấp Giấy khai sinh và thẻ BHYT, đến năm 2020, công tác này đã được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, khi phát sinh trường hợp trẻ em khai sinh mới, UBND cấp xã, phường, thị trấn (UBND xã) chuyển ngay dữ liệu đến các cơ quan liên quan (Bộ Tư pháp, BHXH Việt Nam, Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến của tỉnh). Căn cứ vào dữ liệu này, BHXH Việt Nam sẽ cấp mã số BHXH tự động chuyển về cho BHXH địa phương để cấp thẻ BHYT, thẻ BHYT được in và chuyển về UBND xã để cấp cho người dân thông qua dịch vụ công.

Việc liên thông khi thực hiện cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử của Bộ Tư pháp đã rút ngắn thời gian cấp thẻ BHYT cho trẻ em từ 5 ngày xuống còn 3 ngày, tạo nhiều thuận lợi cho người dân khi có nhu cầu khám chữa bệnh cho trẻ em.

Tại Bình Thuận, BHXH tỉnh đã thực hiện kết nối, liên thông cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên toàn tỉnh qua Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử của Bộ Tư pháp. Đến nay, đã có 124/124 xã, phường thực hiện, với trên 5.832 thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi được cấp.

Để tiếp tục triển khai tốt công tác này, BHXH tỉnh đã yêu cầu BHXH các huyện/thị xã chủ động phối hợp, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử của Bộ Tư pháp; đồng thời, vẫn thực hiện tiếp nhận và trả kết quả trên Phần mềm cổng Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến của tỉnh.

Việc liên thông dữ liệu giúp thông tin xuyên suốt, đồng bộ giữa các bộ, ngành từ trung ương đến địa phương. Đây là một bước tiến lớn trong công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, góp phần xây dựng, phát triển thành công Chính phủ điện tử./.

Hoàng Hà