Cập nhật lúc 09:21:59 04/06/2020 (Lượt xem: 2079)
14 dự án sử dụng vốn ODA và vốn

14 dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài

BT- Theo UBND tỉnh, đến nay tại địa phương có tổng cộng 14 dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi từ các nhà tài trợ nước ngoài tập trung vào nhiều lĩnh vực. Cụ thể như hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển nông nghiệp và nông thôn, thủy lợi, giáo dục, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh… Trong số đó có 7 dự án chuyển tiếp từ các giai đoạn trước và 7 dự án được tỉnh Bình Thuận vận động, thu hút mới trong giai đoạn 2016 - 2020.

Được biết tổng giá trị giải ngân nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài hiện là 645.750 triệu đồng, đạt khoảng 70% tổng kế hoạch vốn được giao trong trung hạn 2016 - 2020. Qua đó góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương như tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhất là trong nông nghiệp, phát triển nông thôn, cơ sở hạ tầng nông thôn… Những năm qua, tỉnh Bình Thuận đã tiếp và làm việc với các đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới (WB), Cơ quan Hợp tác phát triển Pháp (AFD), Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Cơ quan Phát triển Bỉ (Enable)… để thu hút, vận động nguồn vốn ODA (đầu tư nước ngoài) và vốn vay ưu đãi từ các nhà tài trợ.

Đ.Q