Cập nhật lúc 09:19:54 04/06/2020 (Lượt xem: 1503)
5 tháng thu ngân sách đạt 4

5 tháng thu ngân sách đạt 4.212 tỷ đồng

BT- Kết thúc tháng 5 ước thu ngân sách tỉnh đạt 510 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng ước 4.212 tỷ đồng, đạt 39,18% dự toán năm, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thu nội địa là 3.089 tỷ đồng, đạt 40,38%, giảm 17,86%; trong tổng thu ngân sách gồm: Thu thuế, phí 2.704 tỷ đồng, đạt 40,4%, giảm 16,25%; thu tiền nhà, đất 385 tỷ đồng, đạt 40,4%, giảm 27,6% (gồm thu tiền sử dụng đất 232,6 tỷ đồng, giảm 42,3%); thu dầu thô 575,9 tỷ đồng, giảm 26,2% và thu thuế xuất nhập khẩu 546,7 tỷ đồng, đạt 30,4%, giảm 45,41% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, có 3 khoản thu tăng so với cùng kỳ là thu từ xổ số kiến thiết 653,69 tỷ đồng (tăng 21,24%); thu từ các loại phí, lệ phí 70,61 tỷ đồng (tăng 10,83%); thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 150,48 tỷ đồng (tăng 22,17%). Còn lại hầu hết các khoản thu đều giảm, một số khoản thu chiếm tỷ trọng lớn giảm mạnh tác động đến tổng thu ngân sách tỉnh như: Thu ngoài quốc doanh 406,07 tỷ đồng (giảm 34,86%); thu từ doanh nghiệp nhà nước 462,52 tỷ đồng (giảm 30,25%); thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 18,83 tỷ đồng (giảm 62,81%), các khoản thu tiền sử dụng đất 232,66 tỷ đồng (giảm 42,30%), thu tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1,89 tỷ đồng (giảm 56,85%)… Riêng khối huyện, thị xã, thành phố kết quả thu 5 tháng ước 1.036,5 tỷ đồng, đạt 34,7% dự toán năm, giảm 36,4% so với cùng kỳ năm trước. Có 9/10 huyện, thị xã, thành phố giảm thu so với cùng kỳ, chỉ có huyện Phú Quý thu ngân sách tăng so dự toán.

Nguyên nhân khiến nguồn thu ngân sách năm nay bị sụt giảm mạnh do tác động bởi dịch Covid - 19, các doanh nghiệp và nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh bị đình trệ; cùng với đó triển khai một số chính sách miễn, giảm thuế hỗ trợ người nộp thuế…

T.Duyên