Cập nhật lúc 08:51:59 04/06/2020 (Lượt xem: 6799)
Việc xác định vị trí đất vẫn khô

Việc xác định vị trí đất vẫn không thay đổi

BT- Bà Bùi Thị Đanh, thị trấn Tân Minh, Hàm Tân phản ánh: Trước đây, bà đã làm đơn đề nghị cấp đổi lại cấp giấy CNQSDĐ, các ngành chức năng huyện đã cấp đổi lại giấy CNQSDĐ số BD 063312 tại các thửa đất số 18, 19, 34, tờ bản đồ số 4. Nhưng tại mục III sơ đồ thửa đất, nhà ở, tài sản gắn liền với đất lại thể hiện ranh giới giữa 3 thửa đất bằng nét đứt (gạch nối đứt đoạn), nên khi thu hồi đất để thực hiện dự án đường cao tốc Bắc - Nam, đoạn đi qua địa bàn xã Tân Phúc, các ngành chức năng huyện lại gây khó khăn cho bà trong việc xác định vị trí đất.

Chúng tôi tìm hiểu được biết, qua rà soát hồ sơ đất đai của hộ bà Bùi Thị Đanh xét thấy: Trong các thửa đất của bà Đanh đã được cấp giấy CNQSDĐ trước đây liên quan đến vị trí đất bị thu hồi để thực hiện dự án đường cao tốc Bắc - Nam, đoạn đi qua địa bàn xã Tân Phúc, có 1 giấy CNQSDĐ số BD 063312 ký ngày 10/11/2010 cấp cho 3 thửa đất số 18, 19, 34 và tại mục III sơ đồ thửa đất, nhà ở, tài sản gắn liền với đất có thể hiện 3 thửa đất (18, 19, 34), ranh giới giữa các thửa đất có thể hiện bằng nét đứt (gạch nối đứt đoạn). Cụ thể: Ngày 26/8/2002, ông Nguyễn Trọng Hành (chồng bà Đanh), được UBND huyện cấp giấy CNQSDĐ số V211053 tại các thửa đất số 18, 19, 34, tờ bản đồ số 4 (theo bản đồ 299) mang tên hộ ông Nguyễn Tiến Hành. Đến ngày 21/9/2010, ông Nguyễn Trọng Hành đã làm đơn đề nghị đăng ký biến động đất, được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hàm Tân ký chỉnh lý biến động, với nội dung đính chính tên trong giấy CNQSDĐ từ hộ ông Nguyễn Tiến Hành thành hộ ông Nguyễn Trọng Hành. Đồng thời điều chỉnh thu hồi trên trang 4 của giấy CNQSDĐ theo thỏa thuận giữa hộ ông Nguyễn Trọng Hành và bà Bùi Thị Đanh tại văn bản thỏa thuận đứng tên trong giấy CNQSDĐ được UBND xã Tân Phúc chứng thực ngày 30/9/2010. Sau đó được UBND huyện ký cấp đổi lại giấy CNQSDĐ số BD 063312, ngày 10/11/2010 tại các thửa đất số 18, 19, 34, tờ bản đồ số 4 và tại mục III sơ đồ thửa đất, nhà ở, tài sản gắn liền với đất thể hiện ranh giới giữa 3 thửa đất số 18, 19, 34 bằng nét đứt (gạch nối đứt đoạn) là không phù hợp với quy định về in giấy CNQSDĐ theo khoản 2, Điều 5, điểm b, khoản 1, Điều 9 và Điều 17 của Thông tư số 17, ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên - Môi trường.

Tuy nhiên, việc cấp đổi giấy CNQSDĐ cho hộ ông Hành, bà Đanh tại thời điểm nêu trên (năm 2010) được thực hiện đúng theo quy định cấp riêng biệt 3 giấy CNQSDĐ cho 3 thửa đất số 18, 19, 34, tờ bản đồ số 4. Do đó, việc xác định vị trí đất để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ cho hộ bà Đanh, ông Hành tại dự án đường cao tốc Bắc - Nam, đoạn đi qua địa bàn xã Tân Phúc vẫn không thay đổi so với kết quả đã xác định trước đây, vì nguồn gốc đất trước đây được cấp giấy CNQSDĐ.

TuẤn Anh