Cập nhật lúc 08:43:55 04/06/2020 (Lượt xem: 2240)
Phê duyệt danh sách lao động khô

Phê duyệt danh sách lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm

BT- Thông tin từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, tính đến ngày 1/6, sở đã trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách 1.000 lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm của TP. Phan Thiết và thị xã La Gi. Các huyện còn lại, hiện đang tiếp tục rà soát danh sách để gửi sở thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt chi hỗ trợ nhóm đối tượng gồm: Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm và hộ kinh doanh. Trường hợp những hồ sơ phát sinh sau ngày 1/6 các địa phương tiếp tục bổ sung, để đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách của Chính phủ cho các đối tượng thụ hưởng.

Trước đó, sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 22 quyết định phê duyệt danh sách và chi hỗ trợ cho 114.927 người thuộc các nhóm đối tượng: Người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; hộ nghèo, hộ cận nghèo của các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp với số tiền 117.325.750.000 đồng. Đến nay, các địa phương đã hoàn thành việc chi hỗ trợ cho các đối tượng chính sách.

Để việc chi hỗ trợ bảo đảm tính chính xác, công khai, minh bạch và phòng, chống bỏ sót, chi sai đối tượng và sử dụng ngân sách trái quy định pháp luật hiện hành, UBND tỉnh đã thành lập 3 tổ kiểm tra thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ.

T.HÀ