Cập nhật lúc 10:50:14 03/06/2020 (Lượt xem: 1605)
Hàm Thuận Bắc

Hàm Thuận Bắc:

Tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn 12,72%

BT - Theo UBND huyện Hàm Thuận Bắc, 4 tháng đầu năm 2020, bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện đã tiếp nhận 9.604 hồ sơ hành chính của tổ chức, công dân, đã giải quyết được 7.846 hồ sơ, đạt tỷ lệ 81,69% và đang tiếp tục giải quyết 1.758 hồ sơ, chiếm 18,31%. Trong số hồ sơ đã giải quyết, có 6.848 hồ sơ giải quyết đúng hẹn, đạt tỷ lệ 87,28% và giải quyết trễ hẹn 998 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 12,72%.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện một cửa điện tử trên địa bàn huyện vẫn còn hạn chế. Cụ thể, về điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị chưa đáp ứng; công chức, viên chức xử lý hồ sơ đồng thời trên giấy và trên hệ thống phần mềm nên vẫn còn mất nhiều thời gian; một số quy định về thủ tục hành chính thường xuyên thay đổi nên ảnh hưởng đến thời hạn giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Kết quả giải quyết hồ sơ hành chính cập nhật trên hệ thống phần mềm còn hạn chế, trong khi đó việc phối hợp giữa các phòng, ban và UBND các xã, thị trấn chưa đồng bộ. Kết quả giải quyết hồ sơ hành chính còn trễ hẹn nhiều, nhất là lĩnh vực đất đai…                        

Q.N