Cập nhật lúc 10:16:16 03/06/2020 (Lượt xem: 2104)
Hàm Tân

Hàm Tân:

Tiếp tục giải quyết nước sinh hoạt cho người dân

BT - Gần đây trên địa bàn Hàm Tân bắt đầu xuất hiện những cơn mưa đầu mùa nhưng với lượng nước chưa nhiều, vì vậy tình trạng thiếu nước sinh hoạt ở một số khu vực vẫn còn diễn ra…

Từ nhu cầu thực tế của địa bàn cơ sở, lãnh đạo địa phương vừa chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND huyện cân đối kinh phí tiếp tục giải quyết nước sinh hoạt cho người dân thôn 4, thôn 5 của xã Tân Phúc và thôn 2, thôn 3, thôn 4, xã Sơn Mỹ kể từ đầu tháng 6/2020. Đồng thời tính toán cấp kinh phí cho Ban Quản lý Công trình công cộng Hàm Tân chở nước sinh hoạt cho người dân các địa phương trên. Đối với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc Ban Quản lý Công trình công cộng chở nước sinh hoạt đến cho người dân các địa bàn theo đề xuất, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí. Ngoài ra còn làm việc với Nhà máy nước Tân Minh và Chi nhánh Cấp nước La Gi tạo điều kiện thuận lợi để Ban Quản lý Công trình công cộng liên hệ chở nước cho người dân.

Hiện Ban Quản lý Công trình công cộng Hàm Tân phân công nhiệm vụ bố trí nhân lực, phương tiện và các điều kiện cần thiết phục vụ chở nước cho các hộ dân thiếu nước sinh hoạt theo lịch trình 4 chuyến/tuần (mỗi thôn/2 chuyến/tuần). Bên cạnh đó, đơn vị này tiếp tục thực hiện việc chở nước sinh hoạt cung cấp cho các hộ dân thiếu nước sinh hoạt tại thôn 4, thôn 5, xã Tân Phúc…                                                 

Đ.Q